Gå til hovedindhold

OPHAV oplevelses- og søsportscenter sætter kurs mod næste mål

Morsø Kommune går nu i gang med at modne planerne for oplevelses- og søsportscentret OPHAV. Her ved Limfjorden skal lokale og besøgende kunne opleve og komme tæt på østers, skaldyr og søsport. Den filantropiske forening Realdania støtter analysearbejdet.

Indhold

  Der er store planer på Mors om et center, der skal formidle Limfjorden, og livet under, på og ved fjorden.
  Der er, siden Morsø Kommune fik en Finanslovsbevilling i 2018 til projektet, blevet arbejdet på at skabe de 
  bedst mulige rammer for projektet.

  Næste skridt er nu at udarbejde en bæredygtighedsvision for OPHAV som attraktion og som lokalt samlingssted. Visionen skal tage højde for attraktionens bæredygtighed bredt set. Både i forhold til klima-og miljømæssige, sociale, kulturelle og økonomiske aspekter. Derudover skal der kigges på projektets markedsanalyse, forretnings- og driftsmodel for at finde den rette størrelse på projektet, og en bygherrerådgiver skal udarbejde et byggeprogram for den færdige bygning. Analysearbejdet skal give et solidt fundament for at udskrive en arkitektkonkurrence i 2024 for det kommende oplevelsescenter ved Nordhavnen i Nykøbing.

  En drøm kan tage form
  Formand for projektets politiske styregruppe Ellen Philipsen Dahl er begejstret for, at Realdania nu har 
  meldt ud, at de støtter analysearbejdet med i alt 1.733.000 kr. 
  - Vi er så glade for, at Realdania bakker op og kan se et stort potentiale i vores visioner med OPHAV. Det er 
  en drøm at få Realdania med på holdet, for det er en medspiller med muskler og erfaringer, der kan løfte
  og kvalificere projektet. Samtidig er det også en blåstempling af projektets høje ambitioner, fortæller Ellen 
  Philipsen Dahl.

  Også hos borgmesteren i Morsø Kommune, Hans Ejner Bertelsen, er der stor begejstring.

  - At Realdania vil samarbejde om realiseringen af OPHAV er en rigtig stor nyhed for Mors. Siden kommunen 
  modtog Finanslovsbevillingen i 2018 til et center for østersturisme er der arbejdet intenst med at realisere 
  drømmen om en platform til både at formidle og aktivere Limfjordens mange muligheder for oplevelser 
  med skaldyr og søsport. Det er et stort skridt på vejen, og det kan alle morsingboer og vores turister glæde 
  sig over.

  Skaldyr og fjordliv – en del af Mors’ unikke DNA
  På Mors er der en helt særlig tilknytning til Limfjorden, og fjorden er en del af det daglige liv på øen. 
  Nykøbing Mors som Danmarks Skaldyrshovedstad er i den grad også med til at gøre stedet helt unikt. 
  Limfjordens skaldyr og de mange muligheder, der er for at være aktiv på vandet, er en stedbunden kvalitet, 
  der rummer mange potentialer. Potentialer, som Realdania også har bemærket og ønsker at understøtte:

  - Morsø Kommune og en række aktører på Mors har arbejdet fokuseret med udviklingen af OPHAV over en 
  længere periode. I de gennemførte undersøgelser er det tydeligt, at både skaldyrsproduktion og søsport er 
  en del af øens DNA, og som sådan rummer et potentiale i forhold til erhvervsudvikling, bosætning og 
  borgernes livskvalitet. Hos Realdania er vi glade for nu at kunne understøtte forarbejdet, der kan 
  konkretisere projektet yderligere, fortæller projektchef i Realdania, Ditte Marquard Jessen.

  Oplevelsescenteret OPHAV forventes at stå færdigt i efteråret 2027.
  August 2023

  FAKTABOKS
  Fiskeristyrelsen - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er den foreløbigt største bidragsyder til 
  OPHAV med en bevilling på samlet 17,7 mio. kr., som indgår i finansieringsgrundlaget for centret. Heraf er 
  10 mio. kr. til anlæg og etablering af et center for oplevelser relateret til østers, skaldyr og fjordens øvrige 
  ressourcer og med fokus på formidling, gastronomi og oplevelser ved og på fjorden.

  Morsø Kommune har yderligere bevilliget 11 mio. kr. til et søsportscenter på havnen i Nykøbing Mors, der bliver en del af OPHAV. Realdanias bidrag til OPHAV har som formål at kvalificere projektet, så der sikres levedygtighed og en 
  driftsmæssig bæredygtighed på lang sigt for centret. Samtidig skal der formuleres principper for 
  bæredygtighed i selve byggeriet.

  Derudover er der en ambition om at få afdækket mulighederne for at opføre bygningen med et mindre 
  CO2-aftryk i et livscyklusperspektiv set ift. andre sammenlignelige byggerier. Således at OPHAV potentielt 
  kan fungere som et eksempel-projekt i fremtiden for andre kommende attraktioner og lokale samlingssteder.

  Havvandstigninger og byggeri tæt på kysten vil helt naturligt også indgå i denne fase af projektet,
  så OPHAV også på den front er gearet til fremtidens klimaforandringer.