Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Arne Kirk fratræder stillingen som direktør for Teknik og Miljø i Morsø Kommune

Kommunalpolitikerne skal drøfte muligheden for at reducere kommunens direktion med virkning fra 2024.

06. jun. 2023

Indhold

  Morsø Kommunes direktør for Teknik og Miljø, Arne Kirk er fratrådt sin stilling i kommunen fra dags dato.

  Der er en konsekvens af forskellige ønsker og holdninger til den fremtidige udvikling og drift af kommunens afdeling for Teknik og Miljø. Derfor fratræder Arne Kirk jobbet som direktør, og der søges nu en aftale om varetagelse af en række opgaver vedrørende overlevering, afslutning og varetagelse af særprojekter, hvor han også skal afholde sin ferie.

  En aftale vil indgås efter gældende regler, der er aftalt mellem organisationerne og Kommunernes Landsforening og fastlagt i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. En aftale vil udløse en godtgørelse på 12 måneders løn, samt funktionærlovens fratrædelsesgodtgørelse på 1 månedsløn svarende samlet pt. til et total på kr. 1.280.608.

  Eventuelle lønindtægter i fratrædelsesperioden vil blive modregnet.

  Skal drøfte en mindre direktion

  Teknik og miljødirektørstillingen vil fremadrettet blive varetaget via en konstituering af Torben Gregersen, der er Morsø Kommunes direktør for Børn og Kultur og gennem omfordeling af opgaver til den øvrige direktion.

  Som en udløber af beslutningen skal politikerne i kommunalbestyrelsen op til efterårets forhandlinger om budgettet for 2024 drøfte muligheden for permanent at reducere antallet af direktører i kommunen fra 5 til 4. Det sker som led i et generelt serviceeftersyn af Morsø Kommunes organisering.