Gå til hovedindhold

Minimumsnormering i daginstitutioner fra 1. januar 2024

Fra 2024 indføres lovkravet om minimumsnormeringer i alle landets daginstitutioner. Dette krav gælder også for alle Morsø Kommunes kommunale, selvejende og private børnehuse – og dermed også dit barns børnehus.

Indhold

  Hvad er minimumsnormering?

  Minimumsnormeringer er et udtryk for en opgørelse over forholdet mellem medarbejdere og antallet af indskrevne børn i daginstitutioner.
  Derfor skal der fra 1. januar 2024 være

  minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer.
  minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

  Samtidig er det besluttet, at normeringen skal følge barnets alder, så hvis et barn, rykkes i børnehave før, det er fyldt tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn svarende til en vuggestuenormering.
  I Morsø Kommune betyder det, som udgangspunkt, at alderen for børnehavestart ændres til den 1. i måneden efter, barnet er fyldt 3 år.

  Hvordan opgøres minimumsnormeringen?

  Minimumsnormeringen opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Det vil sige, det opgøres ikke på hverken børnehus- eller stueniveau. I kan som forældre derfor ikke nødvendigvis tælle en voksen pr. tre børn i jeres barns vuggestue eller en voksen pr. seks børn i jeres barns børnehave.

  Hvad tæller med i minimumsnormeringen, når vi snakker pædagogiske personaleressourcer?

  De pædagogiske personaleressourcer dækker først og fremmest over det pædagogiske personale i dit barns børnehus, dvs.:

  -Pædagoger
  -Pædagogiske assistenter
  -Pædagogmedhjælpere
  -Ledere
  -Pædagogstuderende
  -Pædagogiske assistentelever

  Som en del af aftalen om minimumsnormeringer er det aftalt, at lederne indgår med en vægt på 85 %.
  Udover det pædagogiske personale tæller støttetimer til børn i udsatte positioner med i opgørelsen af minimumsnormeringer. 

  Vikarer indgår også i optællingen.

  Derudover er der et enkelt børnehus, som hvert år tildeles ekstra midler til pædagogisk personale, fordi de har mange børn i udsatte positioner. Dette tæller ikke med i opgørelsen.

  Når vi taler om opgørelse af normeringer, er det vigtigt at have for øje, at den ikke tager højde for, hvor meget tid personalet bruger sammen med børnene (den såkaldte ansigt-til-ansigt-tid). Personalets og lederens vægt i normeringsopgørelsen er derfor ikke fastsat på baggrund af den præcise tid, som det pædagogiske personale eller lederen har med børnene.

  Skal forældre foretage sig noget?

  Man behøver ikke som forælder at foretage sig noget i forbindelse med ændringen.

  Venlig hilsen
  Skoler og Dagtilbud 
  Morsø Kommune