Gå til hovedindhold

Politikerne inviterede til dialogmøde om kommunens økonomi

Se slides fra mødet, som omhandlede at Morsø Kommunes økonomi er udfordret frem mod 2030.

11. maj 2023

Indhold

  Morsø Kommunalbestyrelse

  Se slides fra borgermøderne her

  Se slides fra borgermøde

   

  Den videre proces

  Pointer og input bliver nu sammenskrevet og udvalgene drøfter dem på møderne i juni og frem til budgetseminaret for Kommunalbestyrelsens først i september.

  Herefter vil der være:

  1. Behandling i Kommunalbestyrelsen 19. September
  2. Behandling i Kommunalbestyrelsen 10. Oktober

  -------------------

  Om møderne

  For at orientere om udfordringsbilledet og komme i tættere dialog med borgerne, inviterede Morsø Kommunalbestyrelse til to fyraftensmøder i maj.

  - Vi ser frem til dialogen med borgerne om de muligheder og udfordringer, som venter på vejen mod 2030. Forhåbentlig kan aftenen også være med til at give os politikere nye ideer og forslag, så vi får et endnu mere nuanceret grundlag at træffe beslutninger ud fra, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune og fortsætter:

  - Det er vigtigt for os at pointere, at regnskabet ikke går op. De indtægter, vi blandt andet får gennem udligningen fra staten og lokale erhvervsskatter, kan desværre ikke dække vores stigende udgifter. Den økonomiske problemstilling, kommende udfordringer og mulige løsninger, er det tanken, at vi sammen kan drøfte på møderne.

  Til dialogmøderne vil der først være et oplæg om Morsø Kommunes udfordringsbillede frem mod 2030, hvor emner som befolkningssammensætning, udligning og den samlede økonomi vil blive fremlagt. Herefter er der tre runder af ca. 20 minutters varighed, hvor borgerne kan komme i dialog med kommunalpolitikerne indenfor de tre udvalgsområder:

  • Udvalget for Børn, Kultur og Turisme
  • Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
  • Udvalget for Teknik og Miljø

  Hver dialogrunde starter med, at de tre fagdirektører indleder med et kort oplæg med de største udfordringer for deres område. Borgerne kan frit vælge, hvilket område de ønsker at høre mere om. Efter disse runder vil der være en samlet opsamling, hvor pointer og input fra områderne vil blive præsenteret i plenum.

  Der vil være let forplejning og deltagelse kræver ikke tilmelding.

  Tid og sted

  • Mandag den 22. maj kl. 17.00-19.30 i Nykøbing Hallen
  • Tirsdag den 23. maj kl. 17.00-19.30 i Midtmors Sport

  Program

  Kl. 17.00           Oplæg om Morsø Kommunes udfordringsbillede frem mod 2030
  Borgmester og Kommunaldirektør

  Kl. 17.40           Dialogrunde mellem politikere og borgere (runde 1)

     • Fagdirektør giver et kort oplæg med de største udfordringer
     • Dialog med politikerne

  Kl. 18.00           Dialog med politikerne og borgere (runde 2)

  Kl. 18.20           Dialog med politikerne og borgere (runde 3)

  Kl. 18.40           Opsamling fra fagudvalgene

  Kl. 19.00           Afrunding og kommende proces

  Kl. 19.15           Tak for deltagelsen

   

  For yderligere information, kontakt venligst:

  • Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø Kommune, tlf. 2479 2285