Gå til hovedindhold

Tre landbrugsarealer udbydes til licitation

Forpagtningen gælder i 5 år og der er licitationsdato 29. juni 2023, kl. 13.00 i mødelokale 100, Jernbanevej 7.

Indhold

  Morsø kommune, Teknik og Miljø udbyder herved under forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse, nedennævnte entreprise i offentlig licitation:

  • Areal 100 - 5,67 ha - Møllegårdsvej 2A - (se kortbilag)
  • Areal 008A-2 – 2,3 ha – Grønmarken/Limfjordsvej (se kortbilag)
  • Areal 027C – 3,0 ha – Agerøvej 9A – Nesager (se kortbilag)

  Morsø kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle.

  Tilbudsliste - hent, udfyld og indsend

  De udliciterede arealer overtages, som de ligger i marken på licitationsdatoen.

  Lejen på arealet gælder for 5 år, og med ret til at inddrage arealet, såfremt det skal udnyttes til andre formål.

  Prisen på lejen vil følge pristallet sat i forhold til licitationsprisen, regulering og betaling  vil ske hvert år til den 1. maj.

  Såfremt det ifølge jordprøver er nødvendigt at tilføre jorden kalk, bemærkes det, at økonomiudvalget har vedtaget at refundere de hermed forbundne udgifter. Forinden tilførsel af kalk finder sted, aftales nærmere med Teknik og Miljø angående mængder m.v.

  Det bemærkes, at gener med hensyn til arealinddragelser i årets løb er kommunen uvedkommende, såfremt det ikke medfører økonomisk tab.

  Lejer er pligtig at foretage bekæmpelsen af flyvehavre i henhold til gældende bestemmelser herom.

  Endelig gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen endvidere har besluttet at udøvelse af alle former for jagt ikke er tilladt på de lejede områder.

  Tvivlsspørgsmål angående lejemålet bedes rettet til Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M,
  tlf. 9970 7081.

  Se billeder af arealer: