Gå til hovedindhold

Der er styr på jordforhold og tilsyn

På baggrund af Nordic Waste sagen i Randers Kommune har Morsø Kommune udarbejdet et notat. Formålet med notatet er at give et overblik over de godkendte jordoplag og nyttiggjort jord, tilsynsansvar og -frekvens i Morsø Kommune.

Indhold

  Helt overordnet så viser notatet, at vi har styr på vores tilsyn, stikprøver og godkendelser mht. lokale firmaer, som arbejder med jord, opmagasinering af jord, deponering af jord, rensning af jord og bearbejdning af jord på Mors.

  Kort om tilsyn:

  • For Kingo Recycling Mors A/S skal der være et lovpligtigt basistilsyn i løbet af en treårig periode. Vi har udført et basistilsyn og to andre fysiske tilsyn i perioden.

  • Støjvold ved Nykøbing Dag- og Industrirenovation skal der være et lovpligtigt basistilsyn i løbet af en seksårig periode.Vi har udført tre basistilsyn og syv andre fysiske tilsyn i perioden.

  • Vildsund Jordhotel ApS skal der være et lovpligtigt basistilsyn i løbet af en seksårig periode. Vi har udført et basistilsyn og et fysisk tilsyn i perioden.

  • Råstofgraven Lyngblomsten, KE Andersen og Søn A/S. Morsø Kommune er ikke tilsynsmyndighed for råstofgrave. Ansvaret ligger hos Region Nordjylland.

  • Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads er lukket ned i 2009. Morsø Kommune er ikke tilsynsmyndighed for depotet. Ansvaret ligger hos Miljøstyrelsen.

  Lidt om proportionalitet:

  Hos Nordic Waste er de godkendt til at modtage 7,2 millioner m3 jord. De godkendte jordmodtager-anlæg på Mors er enkeltvis kun godkendt til at modtage op til ca. 90.000 m3 jord, hvilket svarer til ca. 1 % af Nordic Waste’ godkendelse.

  Se notat: Jordoplag nyttiggjort jord og tilsynsansvar og frekvens - MK