Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Dueholmskole vil lave en skole for alle

I starten af marts mødte godt 300 forældre op på Dueholmskolen for at høre om planerne for Dueholmskolens bud på en fremtidens skole. En skole med fokus på stærke fællesskaber, en skole der favner bredt, sætter tempoet ned, skaber plads til fordybelse og hvor skoledagen bliver kortere og anderledes end i dag.  

Indhold

  Engagementet lyser ud af øjnene på skoleleder Lars Zedlitz Alberg, når han fortæller om planerne for deres bud på fremtidens skole på Dueholm i Nykøbing.

  Sådan var det også i starten af marts, da forældrene var inviteret til informationsmøde på skolen med titlen: Dueholm – en skole for alle. Der mødte godt 300 mennesker op for at høre mere om skolens nye planer.

  Skolelederen indledte mødet med at sige:

  - I dag laver vi en rigtig god skole, som vi alle med rette kan være stolte af. Tiden i dag er dog en anden og børnene og de unge har behov for og efterspørger noget andet og anderledes. Det stiller nye og anderledes krav til os som skole, lød det fra Lars Zedlitz Alberg.

  Trækker tempoet ud af skoledagen
  Nogle dage efter mødet kan skolelederen gøre status på forældrenes modtagelse af planen, og begejstringen lyser stadig ud af hans øjne, når han fortæller om, hvorfor der skal noget nyt til.

  - Vi er glade for, at der blev taget så godt imod vores tanker for fremtidens skole. Det handler jo om at lave en skole, hvor der er plads til alle og godt at være for alle vores børn og unge, siger han og forsætter: 

  - Undersøgelser fra VIVE om børn og unges trivsel viser blandt andet, at tempoet og presset for at præstere i hverdagen og i skolen er alt for højt. Derfor vil vi gerne fremover trække tempoet ud og skabe mere tid til fordybelse i de enkelte fag, fortæller Lars Zedlitz Alberg.

  Tanker godt modtaget
  Medarbejderne på Dueholmskolen blev for alvor involveret i forandringsprocessen i starten af januar måned i år. Det samme gjorde skolens bestyrelse. Det er blevet til mange spændende dialoger, gode forslag og ideer – som nu er i gang med at blive arbejdet ind. I sidste uge blev elevrådet som de sidste inddraget i processen. Også her blev tankerne rigtig godt modtaget. Særligt beslutningen om en kortere skoledag blev hilst velkommen.

  Som en elev fra 9. årgang fik sagt; ”Det eneste trælse ved den nye skole er, at jeg går ud til sommer. Jeg ville gerne have været med”.

  - En kortere skoledag betyder ikke, at eleverne skal lave mindre eller at vi slækker på de faglige krav i følge lovgivningen. På ingen måder. Det betyder, at vi vil organisere skoledagen markant anderledes fra det nye skoleårs begyndelse. I dag har vi fem og seks lektioner på en skoledag. Fra august har vi kun to, måske tre? De mange skifte og overgange mellem lektionerne i dag er ikke godt for læringen og elevernes fokus. Det laver vi om på, fortæller Lars Zedlitz Alberg.

  Alle skal opleve sig vigtige i fællesskabet
  Der har været nok at se til på Dueholmskolen de sidste 8 år. Det startede med store økonomiske udfordringer, så kom Covid pandemien. Begge har fyldt meget. Heldigvis har man det sidste års tid haft overskud til at genbesøge gamle tanker og ideer om, hvordan man gerne vil lave en god skole bedre. 

  - Vi er godt 100 dygtige og engagerede lærere, pædagoger, kantinepersonale og ledere på Dueholm. Vi nogle fantastiske fysiske rammer både indenfor og udenfor skolen og en sund økonomi, så fundamentet er på alle måder i orden for at starte en forandringsproces.

  - Samtidig har vi et rigtig godt samarbejde med vores fødeskoler på Mors, en god støtte fra Center for Børn og Unge i Morsø Kommune ligesom vi har en god politisk opbakning. Så vi er godt på vej, og rammerne for, at vi lykkes, er på plads, siger skolelederen.

  Har ansvar for alle elever
  På forældremødet i starten af marts var der mange positive tilkendegivelser fra de fremmødte forældre. Der var også nye perspektiver og ideer med på vejen fra forældrene.

  Der blev naturligvis givet udtryk for en vis bekymring fra nogle forældre i forhold til, at skolens specialklasser MLX og Linjerne skal udfases hen over de kommende tre år. For hvor skal de udsatte børn og unge så finde deres fællesskab i skolen.

  - Det er jo en reel bekymring, som vi har forståelse for, er opmærksomme på og selvfølgelig har en plan for. Som skole har vi fortsat et ansvar for alle vores børn og unges trivsel og skolegang, siger skolelederen. Vi tror på, at en anderledes og kortere skoledag, med mindre tempo, ro og plads til fordybelse, med mindre fokus på præstationer, med en ny mesterlæreklasse og meget mere vil være en skole for alle vores elever – også de elever som i dag oplever sig som udsatte. 

  - Det er klart, at de børn, der fortsat har brug for hjælp, skal have den rette hjælp. Det vil ikke være anderledes end i dag. Nogle børn og unge med helt særlige behov har måske brug for at nyde godt af en anderledes pædagogik og rammer, end vi kan tilbyde på Dueholmskolen. Så har vi heldigvis vores kommunale specialtilbud på Erslev Skole, siger skolelederen.

  Det gode værtskab i øjenhøjde
  I det hele taget er det vigtigt for Lars Zedlitz Alberg., at Dueholmskolen i endnu højere grad bliver et sted, hvor eleverne føler sig efterspurgte og velkomne.

  - Vi vil være en skole, hvor det gode værtskab er i centrum, og som byder vores elever velkomne i øjenhøjde. Vi vil være en skole, der møder alle elever, der hvor de er – for så oplever alle sig inviteret ind og efterspurgte i et fællesskab, fortæller Lars Zedlitz Alberg og forsætter:

  - Vi vil gerne skabe en skole med mere nærvær, hvor eleverne er mere til stede og trives bedre. Her spiller pædagogerne en vigtig rolle, hvor det er tanken, at pædagogerne skal med lærerne i klassen i alle de timer, hvor det er muligt. Vi håber på at kunne bevæge os hen imod, at Dueholm bliver et sted med en endnu bedre læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle elever. Det er skolens kerneopgave.

  Der arbejdes intenst med den videre planlægning og beslutningstagen omkring det nye Dueholmskolen og de melder klar til at gå i gang allerede i det nye skoleår. Rom blev ikke bygget på en dag. Det gør det nye Dueholmskolen heller ikke. Men meget vil være nyt efter sommerferien. 

  Dueholmskolen vil blandt andet arbejde for:

  • En kortere skoledag
  • En skole hvor vi trækker tempoet ud
  • Mere ro og nærvær
  • Tid til fordybelse
  • En skærmsund skole - uden mobil og skærme der forstyrrer (skolen har været mobilfri siden sommeren 2023)
  • Digital sundhed
  • Mere dannelse omkring hvordan man behandler andre
  • En skole hvor der er begejstring og engagement og plads til at eksperimentere
  • At bruge teknologi uden, at det er teknologi der skal styre læringen
  • Det gode værtskab med venlighed og imødekommenhed, som også kan inspirere eleverne