Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

M. C. Holms Skole kan nu fortælle mere om en plan med mere legende læring og fleksible fællesskaber

M. C. Holms Skoles personale og ledelse har i år arbejdet sammen om en plan for en skole, som har den legende tilgang i centrum for læring og udvikler elevernes egenskaber i forhold til fremtidens krav – og med rammer som også tager højde for elever med særlige behov. Nu er skolen klar til at fortælle nærmere om planerne for fremtiden.

18. apr. 2024

Indhold

  Der er rigtig meget omkring den nye plan for fremtidens M. C. Holms Skole, som skoleleder Line Rask Abildgaard glæder sig over - men hun er også ked af den utryghed som forældrene har oplevet under ventetiden, inden man har været klar til at fortælle nærmere om, hvad kulturændringerne på skolen indebærer.

   - Fremtidens aktiviteter i undervisningen kommer til at indeholde meget mere leg og derigennem mere motivation og skoleglæde for alle børn. Vi læner os op ad de skoler, som allerede har afprøvet mere leg som bærende element i skoledagen, fortæller Line Rask Abildgaard og forsætter:

  - Vi ved, at man gennem børns naturlige nysgerrighed og naturlige leg kan skabe læringsaktiviteter med bredere mulighed for deltagelse for mange flere børn. Vi tror virkelig på, at vi kan skabe en endnu bedre skole med visionen om, at ”det er bare noget, vi leger”, siger skolelederen om fremtidens M. C. Holms Skole.

   Undskyldning til forældre

  Hun er ked af, at der har været ventetid, før forældrene kunne få mere at vide. Det er med baggrund i, at planen først skulle på plads internt, inden skolen kunne melde noget ud. Af den grund har det ikke været muligt for hende og personalet at kunne sige noget mere præcist om indholdet, og hvordan det skal foregå – før nu.

   - Det her forløb har ikke været håndteret som ønsket, når det kommer til kommunikation til forældrene, og det vil jeg gerne undskylde. Skolens dygtige personale har i fællesskab med ledelsen haft et rigtig godt samarbejde omkring indholdet.  Det er virkeligt blevet godt, og så er det så ærgerligt, at det først er nu, vi kan fortælle noget mere præcist, mens forældrene i lang tid har hørt, at der er ændringer på vej og været utrygge omkring, hvad forandringerne kommer til at betyde, fortæller Line Rask Abildgaard. 

  Mere information på vej

  Skolelederen ser til gengæld frem til den kommende tid, hvor hun på skolens vegne kan melde mere ud. Planen er en stor holdindsats, og hun er meget stolt af hele holdet og deres arbejdsindsats både i det daglige og omkring at udforme kulturændringerne til en konkret plan for fremtidens M. C. Holms Skole.
  Mandag den 8. april var der møde med personalet omkring den sidste justering af, hvordan ressourcerne skal fordeles for at gøre planen til virkelighed i det kommende skoleår.

   I aften, torsdag den 18. april, er der møde for forældrene til eleverne i Savannen, som er skolens udviklingsspor for elever med særlige behov.
  Den 2. maj vil alle forældre få muligheden for at høre mere.

   Nu kan vi gå ud og fortælle nærmere, for nu er vi på plads med, hvad vi vil, og hvordan vi kan gøre det. Jeg forstår godt, at især forældrene til børnene i Savannen har et stort behov for information. Vi lader ikke nogen i stikken, vil jeg gerne understrege. Det her skal være godt for alle og skabe endnu mere lyst og begejstring for læring, og det vil mere af den legende tilgang kunne medvirke til, fortæller skolelederen.

   Godt for alle og ikke en spareøvelse

  Hun har også brug for at understrege nogle ting omkring planen:

   - De her forandringer er ikke en spareøvelse. Ressourcerne bliver på M. C. Holms Skole. Vi har fået ressourcer til støtteopgaver og to-voksenordning i 2024 på samme måde, som vi fik i 2023. Der er et ønske og en ambition om at gøre det bedre for alle børn og klæde dem bedst muligt på til den verden og fremtid, der venter dem og til at få en god skoledag, fortæller Line Rask Abildgaard og tilføjer: 

   - Vi gør det her i samarbejde med en række stærke samarbejdspartnere. Ud over forvaltningen samarbejder vi med UCN (University College Nordjylland) om kompetenceudvikling. Vi kigger ind i forskning på området med inspiration fra skoler, som har erfaring med blandt andet LEGO Fondens projekt med Playful-learning-tilgangen, siger skolederen og afslutter med:

  - Vi ved, at man med den legende tilgang kan skabe mere motivation og skoleglæde, og vi tror på, det bliver virkeligt godt, siger skolelederen, som altså i den kommende tid vil uddybe planerne, som har titlen: Fremtidens M. C. Holms Skole – det er bare noget, vi leger.

  De største ændringer sker for eleverne tilknyttet Savannen. Skoleleder Line Rask Abildgaard fortæller blandt andet følgende om ændringerne på M. C. Holms Skole:

  • Det, vi kommer til at gøre anderledes, er, at vi får mere af Savannens indhold ud i almen rent lavpraktisk

  • Det, de gør oppe i Savannen, er, at møde børnene med ro, relation, tid og nedsat tempo og tilpasse indhold til det, som børnene har brug for på dagen. Det sker også i almen-klasserne, men mulighederne er større i Savannen på grund af flere voksne. Det skal vi også have mere af i almenklasserne.

  • Vi lukker ikke bare Savannen i det kommende skoleår, men udfaser den i takt med, at elever og voksne udvikler vores tilbud i almen til også at favne børn med støttebehov.

  • Eleverne fra Savannen får deres pædagoger med over i almen, og der vil være fleksible rammer, der efter behov danner små fællesskaber i det store fællesskab. Så kan de også få skabt en børnegruppe der har meget relation til hinanden og fungerer godt i et fællesskab

  • Forudsætningen for at lykkes uanset alder er, at du kan gå ind og føle dig tryg og føler dig velkommen – det har alle behov for, og mulighederne bliver større og flere, når der er flere valgmuligheder.

  • I dag har vi enten eller – det vil sige, man har enten et støttebehov eller kan indgå på fuld tid i almenklassen.  Det vi gerne vil er at slå tingene sammen, så vi har både og. Det vil sige både kan være sammen med kammerater i almenklasserne, men stadig har mulighed for at trække sig til et mere skærmet tilbud.

  • Vores vision er, at vi skal imødekomme, at nogle elever tager en læringsmæssig motorvej, mens andre har behov for en læringsmæssig Margueritrute. Begge dele er mulige her uanset støttebehov.

  Line Rask Abildgaard fortæller blandt andet følgende om tankerne bag den legende tilgang for fremtidens M. C. Holms Skole:

  - Vi har analyseret, hvad der allerede fungerer godt på skolen. 

  - Vi har lagt os fast på, hvilke dele af vores hverdagsdrift på skolen, der skal være mere af i fremtiden. 

  - Vi har besluttet os for, at vi vil have børns naturlige leg mere i spil i indholdet i skolen. 

  - Vi vil skabe en skolehverdag, hvor børns legende tilgang og naturlige nysgerrighed er prioriteret meget højere.

  - Vi vil lære børnene kommunikation, samarbejde, kreativitet, nysgerrighed og problemløsning gennem meget mere leg i hverdagen. 

   - Vi vil udvikle en skolehverdag baseret på legestemninger, legekvalitet, legens engagement, legens motiverende tilgang, legende og deltagende voksne og stærke relationer gennem legende læring inspireret af skoleudvikling inspireret af LEGO Fondens "Playful Learning-projekt".