Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

OPHAV skifter fokus og skærper sit formål

Efter konstruktive dialoger med interessenter og grundige analyser, anbefaler styregruppen bag OPHAV nu, at centeret fra primært at have fokus på skaldyr og oplevelser på vandet skal have en bredere grundfortælling, der handler om Livet med Limfjorden.

Indhold

  Det skærpede formål har desuden en overordnet mission om at bevare naturen til gavn for kommende generationer. Det nye fokus indebærer seks spor, som dækker bredt fra læring og formidling, lokale fødevarer og madfællesskaber til viden om fjorden og outdoor aktiviteter. De seks spor er:

  • VIDEN
  • PARTNER
  • MULTIHUS
  • FOOD
  • OUTDOOR
  • LÆRING

  Ved at præcisere formålet med centeret og bryde det op i seks spor, medfører det samtidig at centerets fysiske placering ikke er afhængig af at kunne rumme alle aktiviteter. Derudover betyder det også, at man i stedet for at samle en række interessenter og aktiviteter – kan bevare, understøtte og udvikle alle aktører, hvor de er placeret i dag.

  - Jeg er meget tilfreds med, at vi har skærpet vores kernefortælling, så vi præcis ved, hvorfor vi er til. Vores nye mission er både mere inkluderende og retningsbestemt – idet det omhandler livet på, over og i Limfjorden - og samtidig har det også et mere fremadrettet perspektiv om, at vi skal være med til at tage hånd om naturen, som omgiver os, fortæller Ellen Philipsen Dahl, som er formand for styregruppen bag OPHAV - og fortsætter:

  - De mange input fra interessenter lytter vi til, og derfor håber vi også, at den nye kernefortælling åbner for, at flere kan se sig selv i projektet, så vi får et samlende center for Mors, som endnu flere får ejerskab til og vil involvere sig i.

  I øjeblikket er arkitektfirmaet ERIK i gang med en dybdegående lokaliseringsanalyse, som munder ud i en anbefaling efter sommerferien.

  For yderligere information, kontakt venligst:

  • Ellen Philipsen Dahl, formand for styregruppen bag OPHAV: 5188 3020

  FAKTA om de seks kerneområder:

  I et formaliseret samarbejde og netværk med interessenter og relevante ministerier, organisationer, forskningsmiljøer, uddannelser, landbrugs- og fiskeriorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. formidler vi livet med Limfjorden og fiskeri.

  Vi organiserer et omfattende udviklings- og partnerprogram for aktører på Mors indenfor erhverv & industri, foreninger, fødevarer, turisme, natur, uddannelse & unge samt landbrug.

  Et bæredygtigt fælles- og multihus centralt i Nykøbing Mors. Oplevelsesdelen i multihuset fokuserer på Citizen Science projekter og inklusion, regenerativ turisme, virtuelle og interaktive udstillinger og formidling. Huset rummer moderne lærings- og konferencemiljøer og plads til særudstillinger og events samt et attraktivt havnemiljø til aktiviteter og fællesskaber.

  Med udgangspunkt i fødevarer fra Limfjorden med østers og skaldyr som primært omdrejningspunkt samt øvrige lokale fødevarer fra fjord og land – skaber vi ét stærkt fællesskab, som bygger på madkultur, råvarer, samvær og livsglæde. Vi samarbejder og understøtter lokale fødevarefællesskaber og interessenter.

  Vi udvikler, formidler og afvikler outdoor oplevelser, aktiviteter, events og spots samt aktiverer den enestående kystnære natur.

  Vi fastholder og videreudvikler den nuværende OPHAV uddannelsesstrategi og læringsprogram. Vi arbejder for at blive Videnspædagogisk Aktivitetscenter.