Gå til hovedindhold

Handleplan - radikalisering og ekstremisme

Denne handleplan har fokus på at opdage, forebygge og forhindre radikalisering og ekstremisme.

Indhold

  Indsatsen styres overordnet af SSP og INFO-hus Kommune, som er en samarbejdsgruppe i Morsø Kommune bestående af:

  • SSP-koordinator i Morsø Kommune
  • Ungdomsskoleinspektør
  • Faglig leder i den Sociale Visitation
  • Repræsentant fra Integration
  • Repræsentanter fra Familieafdelingen
  • Forebyggelsesbetjent ved Thisted Politi

  Enhver henvendelse vedr. en bekymring for en borger, skal derfor rettes til INFO-hus Kommune, der i første omgang vil behandle henvendelsen efter Retsplejelovens §115 og derfra tage stilling til det videre forløb. INFO-hus Kommune arbejder tæt sammen med alle samarbejdsparter bl.a. uddannelsesinstitutioner, UU, Familieafdelingen, forældre og integration.

  Derudover er INFO-hus Kommune repræsenteret i Infohus Politi, der består af repræsentanter fra Kommuner og Politistationer i Politikreds Midt– og Vestjylland.