Gå til hovedindhold

Kvalitetsledelsessystem - Teknik og Miljø

Kvalitetsledelsessystemet skal bidrage til, at medarbejderne får oplevelsen af at arbejdsgangene fungerer.

På billedet ses en bygning som har solen bag sig, og et træ og en gadelampe i forgrunden. Billedet er i sort og hvidt.

Indhold

  Medarbejderne bidrager personligt til øget effektivitet og kvalitet.

  Morsø Kommune indførte i 2009 et kvalitetsledelsessystem certificeret af Dansk Standard.

  Kvalitetsledelsessystemet skal styre kvaliteten via dokumenterede procedurer, styrke samarbejdet med borgerne, samt sikre at love og aftaler bliver overholdt.

  I december 2013 blev kvalitetsledelsessystemet konverteret efter standarden DS/EN ISO 9001:2008. Systemet er derfor nu ISO 9001 certificeret.

  Som en del af kvalitetsstyringssystemet laves der hvert år en række kvalitetsmål. Teknik og Miljø evaluerer og offentliggøre årligt indsatsen og resultaterne.

  Du kan søge om aktindsigt i kommunens procedurer ved at henvende dig skriftligt til kommunen.