Gå til hovedindhold

EU valg 2024

I Danmark afholdes EU-valget den 9. juni 2024. Her på siden finder du information om at brevstemme - generel info om valget, kandidater og stemmesteder mv.

Brevstemning

Du kan brevstemme fra den 29. april til 6. juni 2024. Du skal medbringe gyldig legitimation, og du vil blive bedt om at skrive under på, at du har stemt.

Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre i Danmark. 

I Morsø Kommune kan du brevstemme på Morsø Folkebibliotek og på Morsø Kommunes Borgerservice på følgende tidspunkter:

Morsø Folkebibliotek

Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors

 • Mandag og onsdag: Kl. 10.00 - 17.00
 • Tirsdag og torsdag: kl. 13.00 - 17.00
 • Fredag: Kl. 10.00 - 13.00
 • Lørdag: Kl. 10.00 - 13.00

OBS - særlige tider: 

 • 1. maj indtil kl. 12
 • Grundlovsdag 5. juni fra kl. 10-12
 • 6. juni (sidste brevstemmedag) har vi åbent fra 10 - 16

Morsø Kommunes Borgerservice

Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors

 • Mandag og tirsdag: Kl. 10.00 - 15.00 
 • Onsdag: Kl. 10.00 - 12.00 
 • Torsdag: Kl. 10.00 - 17.00 
 • Fredag: Kl. 10.00 - 13.00 

OBS - særlige tider: 

 • 1. maj er der lukket
 • Grundlovsdag er der lukket
 • 6. juni (sidste brevstemmedag) har vi åbent fra kl. 9-17

Hvis du er syg eller fysisk forhindret i at gå ud at stemme, kan du også stemme fra dit eget hjem. Du kan ansøge om den mulighed fra den 12. maj til den 29. maj 2024 kl. 12.

Du kan finde ansøgningsskemaet her

Modtager du praktisk hjælp hjemme, f.eks. af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller andet, kan du få udleveret ansøgningsskemaet af hjemmehjælperen, hjemmesygeplejersken m.v.

Når ansøgningsfristen er udløbet, kontakter Borgerservice dig pr. telefon, for at oplyse, hvornår din brevstemme bliver afhentet. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, vil du ikke blive opsøgt på ny af brevstemmemodtagerne.

Kontakt Borgerservice på borgerservice@morsoe.dk eller telefon 9970 7099, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få skemaet tilsendt.

Her kan du læse vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning

Stem fra institution

Hvis du bor på plejehjem, er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel, kan du brevstemme der. Du vil få tilbudt muligheden for at afgive din stemme af personalet på det pågældende sted.

Hvis du fortryder din brevstemme, kan du brevstemme igen. Den sidste brevstemme er den gældende. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Kontakt Borgerservice på telefon 9970 7099, hvis du ønsker yderligere information.

Hvis du ikke kan udfylde/afkrydse brevstemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal én eller to stemmemodtagere yde den fornødne hjælp.

Du kan i stedet for en stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, f.eks. din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen. Er der ydet hjælp, skal det fremgå af følgebrevet.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved valg til Europa-Parlamentet.

Hjælp til svagtseende og kørestolsbrugere

I Borgerservice og på Biblioteket kan vælgere med nedsat syn benytte en stand-lup og en sort filtpen. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgerne.

I Borgerservice er én stemmeboks indrettet med et hæve-sænkebord til køre-stolebrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt. Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også op-lysninger om, at du overhovedet har stemt.

De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på, eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper naturligvis heller ikke.

Når du brevstemmer, skal du huske gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort. Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Udlevering af stemmeseddel

Når du har vist gyldig legitimation (fx pas, kørekort eller det gule sundhedskort) til brevstemmemodtageren, vil du få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende blå konvolut.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i den lille blå konvolut og lukke konvolutten.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt.

Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert og lukke yderkuverten.

Din brevstemme bliver så sendt til din bopælskommune. Din bopælskommune sørger for, at din brevstemme bliver afleveret på det valgsted, som du hører til, så den kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen. 

Generel information om valget

Følgende partier er opstillet til Europa-Parlamentsvalget:

 • A. Socialdemokratiet
 • B. Radikale Venstre
 • C. Det Konservative Folkeparti
 • F. SF – Socialistisk Folkeparti
 • I. Liberal Alliance
 • M. Moderaterne
 • O. Dansk Folkeparti
 • V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
 • Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • Å. Alternativet

Du kan se hele listen over partier og kandidater her

Man kan stemme til EU-valget i Danmark, hvis man er:

 • fyldt 18 år senest på valgdagen
 • dansk statsborger eller EU-borger, og man bor i Danmark, eller hvis man er dansk statsborger og bor i et andet EU-land
 • optaget på valglisten (hvis man er udenlandsk statsborger)

Reglerne fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets side om Europa-Parlamentsvalg.

Dansk statsborger, som stemmer i Danmark

Du bliver automatisk optaget på valglisten, hvis du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark. Hvis du er flyttet for nylig, anbefaler vi dig dog til at tjekke os om din registrering på valglisten er korrekt.

EU-borger, som stemmer i Danmark

Hvis du allerede var optaget på valglisten ved det seneste EU-valg i 2019, og du har haft bopæl i Danmark siden da, behøver du ikke gøre noget. Du vil stadig være optaget på valglisten.
Hvis du ikke var optaget på valglisten ved det seneste EU-valg i 2019, skal du søge om at blive optaget på valglisten hos din bopælskommune. Du kan se mere om at blive optaget via dette link

Dansk borger, som stemmer fra et andet EU-land

Hvis du bor permanent i et andet EU-medlemsland, skal du søge om at blive optaget på valglisten hos Københavns Kommune.

Du kan søge om at blive optaget på valglisten ved at udfylde dette ansøgningsskema

og sende det til Københavns Kommune eller indgive det ved personligt fremmøde: Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, DK-1602 København V, Danmark (Tel. +45 33 66 33 66 ; E-mail: folkeregister@kff.kk.dk).

Dansk borger, som stemmer fra et land uden for EU

Hvis du bor uden for EU, kan du kun stemme under bestemte betingelser. Borgere, som bor i udlandet, men forventer at vende tilbage til Danmark inden for to år efter deres udrejse, kan stemme. Derudover kan borgere, som fx er udsendt for en dansk offentlig myndighed, institution eller privat virksomhed, studerende og borgere, som er udsendt af danske hjælpeorganisationer, under visse betingelser beholde deres valgret. Du kan søge om optagelse på valglisten ved at indgive en ansøgning til din seneste bopælskommune.

Det gør du via dette ansøgningsskema

Når du er optaget på valglisten, kan du stemme ved personligt fremmøde eller ved at brevstemme på danske ambassader eller konsulater i udlandet.

På valgstederne

Vi vil gerne give alle vælgere mulighed for at stemme på bedste vis. På alle valgsteder er der en stand-lup og en sort filtpen til rådighed. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres efter vælgerens behov.

På valgdagen er Nykøbing Hallen indrettet med ekstra hjælpemidler. Her bliver handicapboksen indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolsbrugere og et forstørrelses-apparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Hvis du ønsker at stemme i Nykøbing Hallen på valgdagen, kan du ansøge om at skifte valgsted her

OBS! Ansøgningen skal sendes/indleveres til kommunen, hvor du bor. Ansøgningen kan tidligst indgives søndag den 12. maj 2024 og skal være kommunen i hænde senest fredag den 31. maj 2024 kl. 12. 

Hjælp til svagtseende og kørestolsbrugere

I Borgerservice og på Biblioteket kan vælgere med nedsat syn benytte en stand-lup og en sort filtpen. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgerne.

I Borgerservice er én stemmeboks indrettet med et hæve-sænkebord til køre-stolebrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Pensionister, der er dårligt gående, eller ikke selv har mulighed for transport til valgstedet, kan få gratis kørsel mellem sit hjem og valgstedet den 9. juni.

Kontakt nærmeste af følgende vognmænd, gerne i god tid inden valgdagen:

Morsø Taxi & Turisttrafik Telefon 9776 7676 (kørestolebrugere)

Dantaxi, Nykøbing M. Telefon 9772 4711

Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget modtage et valgkort fra kommunen. På valgkortet står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, skal du henvende dig til kommunen, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske gyldig legitimation, f.eks. sund-hedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om billedlegitimation.

I forbindelse med valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 må der sættes valgplakater op fra lørdag den 18. maj kl. 12.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.), skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, dvs. mandag den 17. juni kl. 23.59.

Læs mere om regler vedr. valgplakater på Indenrigsministeriets hjemmeside.

Forbud mod valgagitation (påvirkning) ved stemmesteder

Vælgere må ikke blive udsat for valgagitation i stemmelokaler eller andre steder udenfor valgstedet, som f.eks. adgangsveje i nær tilknytning til valgstederne.

Du kan se hvilke områder ved valgstederne, der skal holdes fri for enhver form for valgagitation, herunder også biler med valgreklamer og holdningsmæssige budskaber - via "fold ud" menuerne her på siden.

Morsø Folkebibliotek: Forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule streger

Borgerservice: Forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule streger

Nordmors: Forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule streger

Midtmors: Forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule streger

Sydmors: Forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule streger

Sydvestmors: Forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule streger

Nykøbing: Forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule streger