Gå til hovedindhold

Ringvejen mod job og uddannelse (aktiveringstilbud)

Ringvejen mod job og uddannelse er et aktiveringstilbud til ledige borgere i Morsø Kommune. Tidligere også kendt som Projekthuset.

Indhold

  Ringvejen mod job og uddannelse er et aktiveringstilbud som er målrettet borgere der er udenfor arbejdsmarkedet

  For at blive tilknyttet Ringvejen mod job og uddannelses tilbud, skal der ske en visitering via en sagsbehandler på Jobcenter Mors. Ved visitationen bliver der udarbejdet en plan og samtidig taget stilling til hvilket hold den enkelte skal deltage på.

  Ringvejen mod job og uddannelses primære opgave, er at støtte den enkelte i at blive selvforsørgende i form af enten uddannelse eller beskæftigelse. Alle borger får som udgangspunkt tilknyttet en fast mentor. Et forløb kan understøttes med bl.a. forberedende voksenundervisning, psykologsamtaler, økonomisk vejledning, motion og udarbejdelse af træningsplan, værkstedsarbejde samt mulighed for at skrive ansøgninger og CV. Som udgangspunkt vil et forløb indeholde en praktik, som startes tidligt i forløbet.

  På Ringvejen mod job og uddannelse er der følgende tilbud:

  Vejledningsforløb.

  For borgere der har brug for en særlig tilrettelagt indsats. Det kan være med fokus på fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. Der bliver lavet en visitationssamtale og en handleplan for forløbet. Planen beskriver hvad der er brug for at træne. Et forløb tager typisk udgangspunkt i et af Ringvejens værksteder – kombineret med nogle af ovenstående indsatser.

  Stilleholdet.

  Som vejledningsforløb. Dog er holdet placeret et roligt sted hvor der er gode muligheder for at træne sociale kompetencer og for at arbejde med psykiske diagnoser og udfordringer som angst, fobi, depression eller tilsvarende.

  Grøn Mors, unge.

  Som vejledningsforløb. Dog er dette hold tilrettelagt for borgere som ønsker at der tages udgangspunkt i udendørs, praktiske arbejdsopgaver som vedligeholdelse af grønne områder i Morsø Kommune, strandrensning og tilsvarende.

  Grøn Mors, straks aktivering.

  Dette tilbud er målrettet ledige der er vurderet jobklare og som alene skal modtage et tilbud om beskæftigelse. Tilbuddet indeholder primært udendørs arbejdet i form at bl.a. vedligeholdelse af grønne områder i Morsø Kommune samt hjælp til frivillige foreninger i forbindelse med arrangementer og stævner.

  Mentorstøtte.

  Ledige borger som endnu ikke er klar til at starte i et aktiveringstilbud kan få tilknyttet en mentor, med henblik på at få hjælp og støtte så den enkeltes livssituation stabiliseres i en sådan grad, at der kan iværksættes en arbejdsmarkeds- eller uddannelsesrettet indsats.

  Ledige skal stå til rådighed i 37 timer pr. uge – men fremmødetidspunktet på Ringvejen mod job og uddannelse er som udgangspunkt fra kl. 8.00 – 12.00 og i straks aktivering, hvor mødestedet er Skarregaard, Feggesundvej 53, Sejerslev er fremmødetidspunktet kl. 8.00 – 14.00