Gå til hovedindhold

Børn m. handicap el. langvarig sygdom

Få vejledning, hjælp eller økonomisk støtte til dit barn med langvarig sygdom eller handicap.

Indhold

  Søg om dækning af merudgifter til dit barn
  Søg om tabt arbejdsfortjeneste

  Målet er, at I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt med barnets handicap eller sygdom. Kommunen kan hjælpe dig med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte, og der er også mulighed for at få anonym rådgivning.

  Eksempler på hjælp og støtte

  Økonomisk støtte til merudgifter

  Du kan f.eks. søge om hjælp til merudgifter til: medicin, kørsel til behandling og aflastning, kurser til forældre og evt. søskende om dit barns handicap, diætkost og ekstra vask. Merudgifter er de udgifter, der er en følge af barnets sygdom eller handicap. Det er udgifter, som andre forældre ikke har til deres børn.

  Tabt arbejdsfortjeneste:

  Du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til dit syge eller handicappede barn. Det betyder, at du kan få dækket din mistede arbejdsindtægt (helt eller delvist), hvis du skal passe dit barn i hjemmet eller med dit barn på sygehus.

  Aflastning og døgntilbud:

  Aflastning kan eksempelvis foregå i en godkendt plejefamilie, på en institution eller i eget hjem. Hvis aflastningen foregår i eget hjem er der typisk tale om ansættelse af en barnepige/afløser i et nærmere bestemt antal timer i måneden. Hvis I ikke kan have barnet til at bo hjemme, findes der forskellige døgntilbud f.eks. døgninstitutioner, opholdssteder eller plejefamilier, hvor barnet kan bo.

  Læs mere om støttemuligheder og hjælp på www.borger.dk eller kontakt Center for Børn og Familier på tlf. 99 70 70 00.