Gå til hovedindhold

Ejendomsskat - skatter og afgifter

Se mere om ejendomsskat, der betales af alle, som ejer fast ejendom.

Indhold

  Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

  Ejendomsskattebilletten indeholder en oversigt over, hvilke skatter og afgifter, der skal betales for den enkelte ejendom.

  Ejendomsskattebilletten udsendes omkring årsskiftet, mens indbetalingskortene udsendes hver for sig inden forfaldsdato. Ejendomsskattebilletten er opdelt i to rater.

  Relevant info

  Fra 1. maj 2021 vil det være muligt at udtræde af indefrysningsordningen, og dermed kan man indfri sin personlige del af et indefrysningslån. Fremadrettet vil man så skulle betale hele grundskylden for sin andel af ejendomsskatten. Ejendomsskatten opkræves fortsat hos ejendommens hovedejer, så en eventuel fordeling af beløbene skal aftales indbyrdes mellem ejerne af ejendommen. Ved udtrædelse af indefrysningsordningen vil eventuelle indefrosne beløb blive sendt til opkrævning ved den pågældende ejer på samme måde som ved et salg.

  Hvis man ønsker at træde ind i ordningen igen, kan dette gøres på samme måde som framelding, hvilket foregår via Borger.dk. Indtrædelsen vil dog først træde i kraft ved førstkommende rate, og man kan ikke få indefrosset grundskyld bagudrettet. Det er dermed ikke muligt at fortryde en allerede gennemført framelding af ordningen.

  Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk, hvor du også kan få flere oplysninger om indefrysningsordningen.

  Ejendomsskattebilletten til ejere af fast ejendom i Morsø Kommune kan indeholde følgende:

  • Grundskyld (‰ af grundværdien)
  • Rottebekæmpelse (andel af ejendomsværdien)
  • Skorstensfejerafgift
  • Pumpelagsbidrag
  • Vejbidrag

  Du kan læse yderligere på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

  Morsø Kommune udsender ejendomsskattebilletten og indbetalingskortene hver for sig.

  Skattebilletten udsendes i december, og indbetalingskortene udsendes fra Opkrævningen 2 gange årligt.

  Hvis din betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du modtage indbetalingskort ca. 14 dage før forfald.

  Man har pligt til at sørge for, at ejendomsskatten betales til tiden, uanset om man har modtaget indbetalingskort.

  Hvis du vil undgå unødvendige rykkere, kan du med fordel tilmelde din regning til Betalingsservice. Kontakt dit pengeinstitut eller Borgerservice på tlf. 99 70 70 00 med oplysning om registreringsnummer og kontonummer.

  Som noget nyt i Morsø Kommune kan du tilmelde dig 'Mit Betalingsoverblik'. Her kan du få et samlet overblik over dine udgifter til kommunen.

  NB! Hvis ejendomsskatten er tilmeldt Betalingsservice, udsendes der ikke indbetalingskort.

  Er ratebeløbet hidtil betalt via Betalingsservice, skal der foretages afmelding i eget pengeinstitut. Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit eget navn og ikke i evt. tidligere ejers navn.

  Ved handler skal de handlende parter selv fordele ejendomsskatten i mellem sig. Kommunen laver ikke refusionsopgørelser.

  Morsø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring skorstensfejning/skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt skorstensfejerbidrag.

  Hvis du ønsker at afmelde din skorsten, skal du tage kontakt til din skorstensfejer.

  Skorstensfejermester Kim H. Jensen tlf. 20 62 93 50

  Skorstensfejermester H. B. Sørensen tlf. 20 74 34 41 

  Klager m.v., Teknik & Miljø tlf. 99 70 70 00

  Ved udstykninger og arealoverførsler skal man være opmærksom på, at grundskylden er baseret på SKATs vurdering af ejendommen to år tidligere. Du kan læse mere om ejendomsskat i forbindelse med matrikulære sager i brochuren: Det skal du vide om ejendomsskat – ved udstykning og sammenlægning af ejendom.

   Borger.dk findes en vejledning til forståelse af den kommunale ejendomsskat (grundskyld), ejendomsværdiskat samt ejendomsvurderinger. Det er også der, du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatten.

  Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

  Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2016 er på 1,41 procent.

  Kommunens databeskyttelsesrådgiver

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Morsø Kommune findes under Databeskyttelse.

  Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

  Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

  Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.