Gå til hovedindhold

Skatter og Afgifter af Fast Ejendom

Se mere om ejendomsskat, der betales af alle, som ejer fast ejendom.

Indhold

  Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

  Ejendomsskattebilletten indeholder en oversigt over, hvilke skatter og afgifter, der skal betales for den enkelte ejendom.

  Ejendomsskattebilletten udsendes omkring årsskiftet, mens indbetalingskortene udsendes hver for sig inden forfaldsdato. Ejendomsskattebilletten er opdelt i to rater.

  En ejendomsvurdering er statens vurdering af din boligs værdi. Det er Vurderingsstyrelsen under Skatteforvaltningen, der vurderer din ejendom.

  Din ejendomsvurdering består af 2 værdier: ejendomsværdi og grundværdi. De 2 værdier bliver brugt til at beregne din boligskat. 

  Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

  Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

  Som boligejer betaler du 2 slags boligskat:

  • ejendomsværdiskat
  • grundskyld.

  Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af den offentlige ejendomsvurdering. Men inden skatterne beregnes, trækker Vurderingsstyrelsen 20 procent fra din vurdering. Der gælder nemlig et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når man vurderer en ejendom.

  Nye boligskatteregler fra 1. januar 2024

  Den 1. januar 2024 kommer der nye regler for boligskatten. Det betyder skattelettelser for de fleste boligejere. Resten får en skatterabat, som beskytter deres boligøkonomi.

  Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at grundskylden fra 2024 trækkes fra din indkomst, sammen med dine øvrige skatter. Til gengæld får du ikke længere to årlige opkrævninger på grundskyld fra kommunen. Det er ikke en ny skat men en anden måde at betale på.

  Du kan se, hvad de nye boligskatteregler betyder for dine skatter på din forskudsopgørelse for 2024.

  Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en bolig i Danmark eller udlandet. Ejendomsværdiskat betales til staten via årsopgørelsen.

  Størrelsen af din ejendomsværdiskat afhænger af din ejendomsværdi, altså hvor meget din bolig er vurderet til at være værd.

  Til og med 2023 er der skattestop på ejendomsværdiskatten, og fra 2024 er din boligøkonomi beskyttet af lavere satser, skatterabat og indefrysning.

  Grundskyld

  Du betaler grundskyld – også kaldet ejendomsskat – til den kommune, din ejendom ligger i.

  Til og med 2023 er der skatteloft med begrænsning på, hvor meget grundskylden kan stige. Fra 2024 er din boligøkonomi beskyttet af lavere satser, skatterabat og indefrysning.

  Som boligejer kan du hvert år låne til betaling af eventuelle stigninger i dine boligskatter. Lånet skal først betales tilbage, når du sælger din bolig.

  Ordningen flytter fra kommunen til staten

  Hidtil har låneordningen ligget i kommunerne. Fra 2024 flytter den til skatteforvaltningen. Fremover til- og fravælger du indefrysning på din forskudsopgørelse.

  Du overflyttes automatisk, hvis du allerede indefryser din grundskyld

  Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Samtidig kommer der renter på ny indefrysning fra 1. januar 2024.

  Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

  Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af eventuelle lån.

  Hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension/efterløn - kan du låne til betaling af din grundskyld. Grundskyld kaldes også ejendomsskat. 

  Pensionistlån er et lån med renter. Du kan kun få pensionistlån i én ejendom ad gangen. Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. Du kan derfor ikke få et pensionistlån, hvis der ikke er friværdi i din ejendom.

  Hvis du ejer ejendommen sammen med andre, skal de give samtykke til, at skatteforvaltningen opretter et lån med sikkerhed i jeres fælles ejendom. Hvis du bor i ejendommen sammen med en ægtefælle, skal din ægtefælle give samtykke til pensionistlånet – uanset om I ejer ejendommen sammen.

  Hvis du får et pensionistlån, skal det først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

  Sådan låner du

  I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne. Inden udgangen af 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk. Du kan også ringe til Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16, hvis du vil ansøge om et pensionistlån.

  Har du allerede et lån?

  Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På din forskudsopgørelse kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne i 2024.

  Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

  Gamle lån bliver hos kommunen

  Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

  De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).

  På Vurderingsportalen kan du læse, hvordan du gør, hvis du vil klage over en ejendomsvurdering.

  • Foreløbig 2022-vurdering
   Du kan ikke klage over den foreløbige vurdering for 2022 – først når du får den endelige 2022-vurdering. Men der er mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering i særlige situationer.
  • Ejendomsvurdering for 2020
   Du kan klage over 2020-vurderingen, når du får besked fra os om, at din klageadgang er åben. Herefter har du 90 dage til at sende din klage.
  • Historiske vurderinger 2013-19
   Du kan klage over historiske vurderinger for de år i 2013-19, hvor du ejede ejendommen eller betalte boligskat af den. Du kan først klage over en historisk vurdering, når du får besked fra os.
  Skrevet af Vurderingsstyrelsen

  Lokalt info fra Morsø Kommune

  Fra 1. maj 2021 vil det være muligt at udtræde af indefrysningsordningen, og dermed kan man indfri sin personlige del af et indefrysningslån. Fremadrettet vil man så skulle betale hele grundskylden for sin andel af ejendomsskatten. Ejendomsskatten opkræves fortsat hos ejendommens hovedejer, så en eventuel fordeling af beløbene skal aftales indbyrdes mellem ejerne af ejendommen. Ved udtrædelse af indefrysningsordningen vil eventuelle indefrosne beløb blive sendt til opkrævning ved den pågældende ejer på samme måde som ved et salg.

  Hvis man ønsker at træde ind i ordningen igen, kan dette gøres på samme måde som framelding, hvilket foregår via Borger.dk. Indtrædelsen vil dog først træde i kraft ved førstkommende rate, og man kan ikke få indefrosset grundskyld bagudrettet. Det er dermed ikke muligt at fortryde en allerede gennemført framelding af ordningen.

  Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk, hvor du også kan få flere oplysninger om indefrysningsordningen.

  Ejendomsskattebilletten til ejere af fast ejendom i Morsø Kommune kan indeholde følgende:

  • Grundskyld (‰ af grundværdien)
  • Rottebekæmpelse (andel af ejendomsværdien)
  • Skorstensfejerafgift
  • Pumpelagsbidrag
  • Vejbidrag

  Du kan læse yderligere på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

  Morsø Kommune udsender ejendomsskattebilletten og indbetalingskortene hver for sig.

  Skattebilletten udsendes i december, og indbetalingskortene udsendes fra Opkrævningen 2 gange årligt.

  Hvis din betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du modtage indbetalingskort ca. 14 dage før forfald.

  Man har pligt til at sørge for, at ejendomsskatten betales til tiden, uanset om man har modtaget indbetalingskort.

  Hvis du vil undgå unødvendige rykkere, kan du med fordel tilmelde din regning til Betalingsservice. Kontakt dit pengeinstitut eller Borgerservice på tlf. 99 70 70 00 med oplysning om registreringsnummer og kontonummer.

  Som noget nyt i Morsø Kommune kan du tilmelde dig 'Mit Betalingsoverblik'. Her kan du få et samlet overblik over dine udgifter til kommunen.

  NB! Hvis ejendomsskatten er tilmeldt Betalingsservice, udsendes der ikke indbetalingskort.

  Er ratebeløbet hidtil betalt via Betalingsservice, skal der foretages afmelding i eget pengeinstitut. Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit eget navn og ikke i evt. tidligere ejers navn.

  Ved handler skal de handlende parter selv fordele ejendomsskatten i mellem sig. Kommunen laver ikke refusionsopgørelser.

  Morsø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring skorstensfejning/skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt skorstensfejerbidrag.

  Hvis du ønsker at afmelde din skorsten, skal du tage kontakt til din skorstensfejer.

  Skorstensfejermester Kim H. Jensen tlf. 20 62 93 50

  Skorstensfejermester H. B. Sørensen tlf. 20 74 34 41 

  Klager m.v., Teknik & Miljø tlf. 99 70 70 00

  Ved udstykninger og arealoverførsler skal man være opmærksom på, at grundskylden er baseret på SKATs vurdering af ejendommen to år tidligere. Du kan læse mere om ejendomsskat i forbindelse med matrikulære sager i brochuren: Det skal du vide om ejendomsskat – ved udstykning og sammenlægning af ejendom.

   Borger.dk findes en vejledning til forståelse af den kommunale ejendomsskat (grundskyld), ejendomsværdiskat samt ejendomsvurderinger. Det er også der, du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatten.

  Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

  Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2016 er på 1,41 procent.

  Kommunens databeskyttelsesrådgiver

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Morsø Kommune findes under Databeskyttelse.

  Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

  Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

  Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.