Gå til hovedindhold

Gebyr og servicemål for byggesager

Se servicemål for behandlingen af byggesager og gebyrsats for prisen på byggetilladelser.

Indhold

  By og Landskab har gennemgået en række omrokeringer og udskiftninger på personaleområdet. I en periode vil dette desværre resultere i længere svar- og sagsbehandlingstider på byggesager.

  Vi arbejder alt, hvad vi kan for at komme på fuld styrke, og alle sager behandles hurtigst muligt. Vi beklager meget den ulejlighed, dette medfører, og vi håber på jeres forståelse.

  I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at jo bedre ansøgningsmaterialet er, jo hurtigere kan en byggesag behandles. Det er derfor en god idé at belyse sagen så meget som muligt, før ansøgningen sendes via Byg og Miljø.

  Gebyr

  Der opkræves gebyr i forbindelse med tilladelser og dispensationer i henhold til Morsø Kommunes takstblad for byggesagsbehandling.

  Morsø Kommune indførte pr. 1. januar 2015 timeprisbetaling for byggesagsbehandlingen. Kommunen har i den forbindelse udarbejdet en gebyrinstruks, der beskriver principperne for opkrævning mv.

  Servicemål

  A. 

  Ved fremsendelse af ansøgninger, der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle sagerne inden for 14 dage, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder.

  B.

  Alle sager, der er fuldt belyst søges behandlet inden for 14 dage. Sager omhandlende erhvervs- og landbrugsbyggeri og nyt boligbyggeri prioriteres dog før andre byggesager.

  Har du spørgsmål til sagsbehandlingstiden eller gebyrer i øvrigt, er du velkommen til at kontakte By og Landskab.