Gå til hovedindhold

Gebyr og servicemål for byggesager

Servicemål for behandlingen af byggesager og gebyrsats for prisen på byggetilladelser.

Indhold

  By og Landskab har den seneste tid modtaget flere ansøgninger end sædvanligt, hvilket i en periode kan medføre længere ventetid på forhåndsdialoger, svar- og sagsbehandlingstider.

  Vi bestræber os på at alle sager behandles hurtigst muligt. Det er vigtigt at påpege, at en hurtigere behandling af byggesager kan opnås ved at sikre, at ansøgningsmaterialet er så fyldestgørende som muligt. Derfor anbefales det at sagen er grundigt belyst, inden ansøgningen indsendes via Byg og Miljø.

   www.bygogmiljoe.dk

  Du kan læse mere om processen her  Sådan søger du byggetilladelse? | Morsø Kommune

  Vi sætter pris på din tålmodighed og samarbejde i denne periode med øget ansøgningsaktivitet.

  Gebyr

  Der opkræves gebyr i forbindelse med tilladelser og dispensationer i henhold til Morsø Kommunes takstblad for byggesagsbehandling.

  Morsø Kommune indførte pr. 1. januar 2015 timeprisbetaling for byggesagsbehandlingen. Kommunen har i den forbindelse udarbejdet en gebyrinstruks, der beskriver principperne for opkrævning mv. 

  Findes under nyttige links i højre side.

  Servicemål

  Ved fremsendelse af ansøgninger, hvor der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med dertilhørende beskrivelser, vil sagsbehandlingstiden kunne forkortes.  Det er et mål at behandle sagerne inden for 14 dage, forudsat at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende og at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder.

  Der er politisk vedtaget prioritering af sagsbehandlingen for indkomne ansøgninger på byggesager. Den lyder som følger:

   

  • Erhvervsbyggeri.
  • Tilladelser i forbindelse med arrangementer.
  • Opførelse af enfamiliehuse.
  • Opførelse af sekundært byggeri og nedrivningstilladelser.
  • Lovliggørelse af ulovligt opførte bygninger.

  Har du spørgsmål til sagsbehandlingstiden eller gebyrer, er du velkommen til at kontakte By og Landskab. byggesag@morsoe.dk