Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Handicaprådet er et forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Indhold

  Handicaprådet arbejder på tværs af kommunens sektorer for at sikre bredden i det handicappolitiske arbejde. Rådet samarbejder med alle kommunens forvaltninger om at skabe lige muligheder for borgere med handicap.

  Handicaprådet er sammensat på tværs af handicapgrupper, og med alle kommunale administrative områder repræsenteret.

  Handicaprådets opgaver

  • Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap
  • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
  • Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik  på at få belyst særlige temaer
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager
  • Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet i alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap
  • Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.

  Handicaprådet medvirker til

  • At udarbejde en handicappolitik for Morsø Kommune
  • At fremkomme med forslag:
   • Til tilgængelighed for borgere med handicap
   • Til forbedring af vilkår til borgere med handicap i Morsø Kommune.

  Handicaprådets lovgrundlag

  Handicaprådet er nedsat i medfør af § 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021).

  Handicaprådet for 2022-2025

  Elly Duus Bloch, formand,
  Repræsentant for DH Morsø
  Mail: ellybloch@post.tele.dk
  Mobil: 2330 3749

  Meiner Nørgaard, næstformand
  Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
  Mail: pome95@morsoe.dk
  Mobil: 2479 2253

  Jens Wittchen
  Repræsentant for DH Morsø
  Mail: j.wittchen56@gmail.com
  Mobil: 4020 8052

  Poul Olsen
  Repræsentant for DH Morsø
  Mail: p.olsen@privat.tele.dk
  Mobil: 2456 1294

  Søren Pedersen
  Repræsentant for DH Morsø
  Mail: sorendhmors@gmail.com

  Henning Sørensen
  Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
  Mail: pohs59@morsoe.dk

  Tore Müller
  Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
  Mail: tom@morsoe.dk
  Mobil: 2479 2027

  Arne Kirk
  Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
  Mail: aki@morsoe.dk
  Telefon: 9970 7210