Gå til hovedindhold

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald omhandler affald fra alle virksomheder herunder industrivirksomheder, kontorer, butikker, institutioner mfl.

Indhold

  Erhvervsaffald er en ressource

  Nye regler og nye indsatser på affaldsområdet skal sikre, at ressourcerne i vores affald så vidt muligt genbruges, og indgår i fremstillingen af nye produkter – i stedet for at anvende ”jomfruelige” materialer.

  Det betyder, at alle virksomheder som minimum skal sortere affaldet i i følgende fraktioner:

  • Pap
  • Papir
  • Metal
  • Plast
  • Glas
  • Mad- og drikkekartoner
  • Madaffald
  • Farligt affald
  • Tekstiler
  • Restaffald 

  Affaldet fra din virksomhed skal sorteres!

  Alle virksomheder - uanset branche - har pligt til at kildesortere affaldet, så det kan genanvendes. Du skal kunne dokumentere at affaldet reelt bliver genanvendt.

  Hent affaldspjecen for virksomheder med sorteringsvejledning

  Se sorteringsguide for husholdningslignende affald her