Gå til hovedindhold

Erhvervsaffald

Alt i én container er slut - affaldet skal sorteres!

Affald er en ressource, der skal genanvendes, så vidt det er muligt. Alle virksomheder har pligt til at kildesortere affaldet. Det husholdningslignede affald fra virksomheder SKAL OGSÅ sorteres.