Gå til hovedindhold

Sådan kommer du af med dit affald

Alt i én container er ikke længere lovligt. Du skal nu sortere alt dit affald - også det husholdningslignende. Få løsninger, der ligger så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt!

Indhold

  Sådan kommer du af med dit affald:

  • Du kan vælge at lade en godkendt indsamler afhente alt dit affald—eller udvalgte typer affald.
  • Du kan vælge selv at aflevere udvalgte typer affald på genbrugspladsen mod betaling.
  • Du kan vælge at benytte den kommunale ordning til indsamling af det husholdningslignende affald fra din virksomhed.
  • Du kan vælge at kombinere ordningerne.

  Du skal dog altid sortere dit affald.

  Der findes mange forskellige affaldsindsamlere i Danmark. Nogle har specialiseret sig i at indsamle bestemte typer affald, andre tilbyder at hente mange affaldstyper. Undersøg markedet, så du får den affaldsindsamler, der passer bedst til din virksomhed.

  • Din virksomhed skal benytte en godkendt affaldsindsamler.
  • Sørg for at indgå en skriftlig kontrakt med din affaldsindsamler, hvoraf det fremgår, hvor
   affaldet bliver sendt hen til genanvendelse.
  • Sørg for at få kvitteringer for det afleverede affald. Det skal fremgå af kvitteringerne, hvilke
   affaldsfraktioner, der er afleveret, hvor affaldet er afleveret - og i hvor store mængder.

  Du kan finde en liste over alle godkendte affaldsindsamlere i Affaldsregistret på energistyrelsens hjemmeside Energistyrelsen - Affaldsregister (ens.dk)

  Kommunen tilbyder ordningen ”Erhverv på genbrugspladsen”. Du skal være tilmeldt, hvis du ønsker at benytte genbrugspladsen til affald fra din virksomhed.
  Du kan tilmelde dig ordningen her nederst på siden, eller på genbrugspladsens kontor første gang du afleverer affald. Her på hjemmesiden kan du også læse mere om ordningen, åbningstider og se priserne www.mors.dk. 

  Du modtager et adgangskort, som du skal vise, hver gang du benytter genbrugspladsen.


  Nykøbing Genbrugsplads
  Nørrebro 196
  7900 Nykøbing Mors
  Tlf. 99 70 67 05

  Morsø Kommune kan tilbyde indsamling af det husholdningslignende affald fra virksomheder - sorteret i de samme fraktioner som hjemme i husholdningen. Kontakt Regitze Fly Geertsenpå tlf. 21743387 eller på rfge@morsoe.dk for at tilmelde din virksomhed den kommunale ordning for indsamling af det husholdningslignende erhvervsaffald.

  Den miljømæssigt bedste løsning får du som udgangspunkt, når du vælger en indsamler eller affaldsbehandler, som vil håndtere dit affald på de øverste trin i affaldshierarkiet. Alle indsamlervirksomheder og genanvendelsesanlæg i affaldsregistret må overtage ansvaret for dit affald, men du kan spørge dem, på hvilket trin i affaldshierarkiet de behandler affaldet og vælge den bedste løsning.

  Tilmelding til erhvervsordning