Gå til hovedindhold

Bliv social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentuddannelsen veksler mellem skole og oplæringsperioder, hvor oplæringen fortrinsvis vil foregå i Morsø Kommune og du vil gennemføre dine skoleperioder ved Social- og Sundhedsskolen i Thisted.

Indhold

  Uddannelsen som social- og sundhedsassistent varer ca. to år og 10 måneder.

  Som Social- og Sundhedsassistentelev lærer du:

  • Somatisk og psykiatrisk sygdomslære samt farmakologi.
  • At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje – ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang.
  • At anvende velfærdsteknologi og tage initiativ til at bruge ny viden og teknologi i arbejdet.

  På uddannelsen er der i alt tre oplæringsperioder:

  Første oplæringsperiode
  Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen.

  Anden oplæringsperiode
  Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen.

  Tredje oplæringsperiode
  Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen.

  Se også

  Morsø Kommune søger løbende elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

  Når du søger stillingen som social- og sundhedsassistentelev, så husk at vedhæfte relevante dokumenter, såsom eksamensbeviser, dokumentation for ansættelser, udtalelser, CV og en motiveret ansøgning på max. en A4-side.

  Kontakt evt. uddannelsesleder Annette Sø på tlf. 9970 6356 eller læs mere på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

  Læs mere om Grundforløb 1 og Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

  Er du under 25 år:

  Kommer du lige fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med et Grundforløb - GF1 og GF2.

  Er det mere end et år siden du har forladt Folkeskolen, skal du begynde med GF2.

  Er du over 25 år:

  Social- og Sundhedsskolen STV foretager realkompetencevurdering, RKV for evt. godskrivning for skoleundervisning og for evt. afkortning af oplæringsperioden.

  Når man er over 25 år ved uddannelses påbegyndelse, afkortes oplæringsperioden og der vil være godskrivning for skoleundervisning ud fra følgende:

  • EUV 1: 2 års relevant erhvervserfaring
  • EUV 2: <2 års erhvervserfaring eller afsluttet uddannelse
  • EUV 3: ingen erhvervserfaring

  Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du få afkortet mindst fem måneders oplæring og fem ugers skole på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

  Det betyder, at man påbegynder uddannelsen senere (fem måneder + fem uger) end den angivne uddannelsesstart. Man vil dermed også have en uddannelsesaftale, der først begynder senere.

  Hvis du har flere spørgsmål omkring afkortning af uddannelse, kan du kontakte SOSU STV.

  I alle oplæringsperioder vil du få tilknyttet en vejleder, der sammen med dig har ansvaret for, at du får et vellykket oplæringsforløb, hvor du vil blive udfordret og få støtte til at nå de faglige mål i oplæringsperioden.

  Vores faglige forventninger til dig i oplæringen:

  • Du møder engageret og er motiveret for at arbejde med mennesker i alle livsfaser og livssituationer og indgå i et fagligt fællesskab med vejlederen og det øvrige personale på oplæringsstedet.
  • Du bruger din teoretiske viden fra skoleforløbene, når du gør dig iagttagelser, og at du nedskriver dine refleksioner i din logbog, så dine erfaringer kan indgå i den løbende vejledning.

  I løbet af din oplæring vil du i takt med din udvikling gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsopgaver, så du i højere grad kan indgå i det daglige arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere.

  Du får løn under hele uddannelsen - både skole- og oplæringsperioder.

  Som elev er du ansat 37 timer ugentlig, og i oplæringsperioderne skal du regne med at aften- og weekendarbejde kan forekomme.

  Voksenelevløn

  Man kan ansøge om at modtage voksenelevløn på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

  For at modtage voksenelevløn skal man kunne dokumentere et års relevant erhvervserfaring – eksempelvis ved lønsedler eller ansættelsesbreve.

  Voksenelevløn pr. 1. oktober 2023 er 22.151,09 kr. pr. måned + grundtillæg.

  Elevløn

  Hvis man ikke kan møde de ovenstående betingelser for voksenelevløn, vil man modtage elevløn.

  Elevløn pr. 1. oktober 2023 er 14.170,65 kr. pr. måned + grundtillæg, hvis man er over 18 år.

  Efter det første år vil lønnen stige til 16.182,23 kr. pr. måned (lønsats pr. 1. oktober 2023).

  Udgifter i forbindelse med uddannelsen

  Du skal selv afholde udgifter til de bøger, PC og andet nødvendigt materiale, der benyttes på uddannelsen.