Gå til hovedindhold

Frivillighedsmidler 2024

Morsø Kommune kan yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. lov om social service.

Indhold

    Følgende kriterier skal være opfyldte:

    • Det frivillige arbejde skal være aktivitetsskabende og foregå i lokalområdet
    • Foreningens formue må ikke overstige 30.000 kr.

    Der henvises i øvrigt til "Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors".

    Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023.