Gå til hovedindhold

Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

Unge mellem 13 og 25 år kan få hjælp og råd i forbindelse med valg af uddannelse ved KUI i Morsø Kommune.

Indhold

  Bo Sørensen, tlf. 4045 2101
  bo.sorensen@morsoe.dk

  - STU
  - Specialvejledning

  Thomas Dahlgaard, tlf. 5131 9391
  thomas.dahlgaard@morsoe.dk

  - Ungevejledning (cpr. 01-06)
  - 10-eren
  - Friskolerne i Morsø Kommune
  - EGU + FGU

  Susanne Kjærsgaard, tlf. 9970 6081
  susanne.kjaersgaard@morsoe.dk

  - Dueholmskolen


  Karen Kudsk, tlf. 9970 6112
  karen.kudsk@morsoe.dk

  - Ungevejledning (cpr. 07-31)
  - FGU

  Karina Jensen, tlf. 9970 7134
  karina.jensen@morsoe.dk

  - Adm. sagsbehandler


  Pernille B. Stouby, tlf. 9970 6295
  pbs@morsoe.dk

  - Gruppeleder

  Læs mere om de gymnasiale uddannelser her:

  EGU

  EGU er en 2-årig uddannelse, sammensat specielt for dig, i samarbejde med din vejleder. EGU består af ca. 1½ års praktik i forskellige virksomheder og ca. ½ års skolegang fordelt på kortere perioder. I hele EGU-forløbet har du en fast vejleder tilknyttet.

  Hvem kan starte på EGU?

  EGU er for unge mellem 16 og 30 år (flest mellem 17 - 20 år)

  • der ikke er i gang med en anden uddannelse
  • der ikke har et arbejde
  • der har afbrudt en erhvervsuddannelse
  • der vil arbejde praktisk
  • der vil uddanne sig ved at arbejde
  • der ikke vil have for meget teori
  • der vil have en kortere uddannelse
  • der lærer bedst på mindre hold

  Hvordan er EGU'en sammensat?

  Du starter med et praktikforløb i en virksomhed eller med et introduktionskursus.
  Derefter finder du og din vejleder ud af, om EGU er noget for dig. Du og din vejleder laver nu i fællesskab en plan for de næste 2 år.

  Skoleugerne kan foregå

  • på en erhvervsskole
  • en ungdomsskole
  • en produktionsskole
  • en daghøjskole
  • etc.

  Undervisningen

  • Undervisningen er mest praktisk - der er kun lidt med bøger
  • Du lærer ved at gøre det - praktisk
  • Du får skoleydelse i skoleperioderne

  Praktik

  I praktik arbejder du i en privat eller en offentlig virksomhed indenfor dit fagområde. Du er selv med til at finde praktikpladsen, men EGU-vejlederen hjælper dig. Du får løn, når du er i praktik.

  Vejledning

  Vejledningen fortsætter i hele uddannelsen og handler om, hvordan du klarer dig på skolen og på praktikpladsen. Den handler også om økonomi, sociale forhold, bolig og om din fremtid.

  Får man løn under EGU?

  Du får skoleydelse i skoleugerne. Takster 2016:

  • hvis du er under 18 år: kr. 680,-/uge
  • hvis du er over 18 år: kr. 1.651,-/uge
  • praktikløn ca. kr. 1.825,-/uge

  Hvordan optages du på EGU?

  Optagelse sker efter visitation fra din UU-vejleder. Morsø Produktionsskole er ansvarlig for at tilrettelægge din EGU i forhold til undervisning og vejledning.

  Forberedende grunduddannelse, FGU

  FGU er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, der drømmer om at starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job, men som stadig har brug for at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt.

  FGU er for dig, der:

  • Er i tvivl om, hvad du vil – og hvad du kan
  • Er skoletræt og har behov for en anden læringsform
  • Ikke har 02 i dansk og/eller matematik
  • Har brug for at blive stærkere fagligt
  • Kan lide at arbejde med både hænder og hoved
  • Ønsker en aktiv og varieret skoledag
  • Gerne vil snuse til lidt flere muligheder, inden du vælger uddannelse eller job
  • Drømmer om at blive optaget på en erhvervsuddannelse, på gymnasiet (STX, HHX, HTX) eller på HF – eller som gerne vil hurtigt i job som ufaglært
  • Gerne vil være en del af et godt studiemiljø og et inkluderende fællesskab med plads til alle
  • Ønsker at gå i skole tæt på din bopæl

  Se mere her om FGU Nordvest

  Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)

  KUU står for Kombineret Ungdoms Uddannelse. Det er en 2-årig uddannelse. Når du har gennemført de to år, kan du kalde dig erhvervsassistent.

  En KUU giver dig:

  • forståelse for og træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet
  • kendskab til kravene på en arbejdsplads
  • viden om, hvordan man samarbejder, løser konflikter og tager ansvar for en opgave
  • forståelse for egen og andres rolle i forskellige arbejdssituationer
  • mulighed for at træne og udvikle dine faglige, personlige og sociale kompetencer.

  Når du har gennemført en KUU, er du godt forberedt til at søge et job eller gå i gang med f.eks. en erhvervsuddannelse.

  KUU på Mors udbydes af EUC Nordvest (HG) og der arbejdes med erhvervs-temaerne: turisme og fritid samt handel og service.

  Læs mere om KUU her

  VUC

  Almen Voksen Uddannelse (VUC-AVU) - bliv klædt på til din fremtid

  Har du brug for at opkvalificere dig, genopfriske dit faglige niveau eller mangler du 02'erne i dansk og matematik for at kunne starte på en erhvervsuddannelse - kan du søge optagelse på VUC - AVU.

  Læs mere om VUC her

  VUC-HF (Højere Forberedelseseksamen)

  Du skal læse HF enkeltfag på VUC. Der findes forskellige fagpakker, som er målrettet f.eks. pædagog eller sygeplejerske. På den måde er det muligt at søge ind på en videregående uddannelse uden en hel HF.

  Læs mere VUC-HF her

  Tilmelding til uddannelse efter 9.-10. klasse.

  Skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Mors) sørger for at orientere forældrene, som derefter selv skal gå ind på hjemmesiden på optagelse.dk og tilmelde deres barn/børn.

  Alle elever skal tilmeldes på optagelse.dk, også dem, der skal på efterskole eller ikke går i gang med uddannelse. Sidste frist for tilmelding er den 1. marts. Det er ligeledes forældrenes ansvar, at eleven har lavet en uddannelses-plan. For de elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, sørger UU dog stadig for at hjælpe med optagelse og uddannelsesplan.

  Ovenstående er et resultat af ændringer i lov om uddannelsesvejledning i Folkeskolen, hvor der er et politisk ønske om, at få forældrene mere på banen og lade UU fokusere på dem, der har særlige behov for vejledning. UU skal fortsat give vejledning til alle elever om mulighederne, og skolen laver forløb, som giver eleverne kendskab til job og arbejdsmarked. Men individuel vejledning er forbeholdt de elever, som vurderes ikke uddannelsesparate. De fleste - ca. 8 ud af 10 elever, forventes, sammen med deres forældre at klare det selv.

  Det kan være svært for elever og forældre at finde rundt i de mange muligheder for uddannelse, men der er hjælp at få:

  ug.dk som er den nationale portal, kan der hentes flere oplysninger, og er der behov for personlig vejledning, henvises til eVejledning.dk. Desuden er der åbent hus arrangementer på alle uddannelsessteder.

  Uddannelsesparat

  Skolen skal vurdere alle elevers uddannelsesparathed i 8. klasse og igen i 9. klasse. Hvis skolen vurderer, at du er uddannelsesparat i 8. klasse og ikke ændrer på denne vurdering i 9. klasse, anses du for at være uddannelsesparat, også efter 9. og 10. klasse. Hvis skolen vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, laver skolen og UU en særlig skole- og vejledningsindsats, så du forhåbentlig bliver uddannelsesparat efter 9. klasse. Se nærmere nedenfor.

  Hvis du vurderes uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, kan du regne med at blive optaget. Der er dog adgangsbegrænsning på visse uddannelser, og der kan være venteliste, og du skal have mindst 02 i både dansk og matematik ved 9. eller 10. klasse prøven.

  Hvis du vurderes uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du eller opfylder betingelserne (se f.eks. på ug.dk). Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat, kan du ikke direkte starte på uddannelsen.

  Pligt til uddannelse

  Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod, at der kan gennemføres en uddannelse.

  UU skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. Du kan altid ændre din uddannelses-plan, men du og dine forældre skal samarbejde med UU om at det, der er aftalt, bliver overholdt.

  Forældre til unge 15 - 17 årige modtager ungeydelse og kommunen kan tilbageholde denne ydelse, hvis den unge ikke overholder pligten til at være i uddannelse, arbejde eller lignende. Tilbageholdelse sker dog ikke, hvis det skyldes handicap, sygdom eller sociale problemer. Læs mere om ungeydelsen på Skatteministeriets hjemmeside.

  Hvornår er man uddannelsesparat?

  Lærerne vurderer hver enkelt elev i 8. klasse i elevplanen. Duer uddannelsesparat, hvis gennemsnittet af alle karakterer er mindst 4, og skolen vurderer, at du har de nødvendige personlige og sociale kompetencer.

  Nødvendige personlige og sociale ressourcer

  Personlige kompetencer:
  • Motivation for uddannelse og lyst til læring
  • Selvstændighed - at eleven tager initiativ i opgaveløsninger
  • Ansvarlighed - at eleven er forberedt til timerne
  • Mødestabilitet - rettidighed og lavt fravær
  • Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet
  Sociale kompetencer:
  • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
  • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker
  • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

  De elever, der vurderes ikke uddannelses-parate, får en særlig vejlednings- og skoleindsats, planlagt af lærerne og UU vejlederen. Når disse elever skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, vurderer UU (ikke skolen), om de er blevet uddannelsesparate.

  En særlig vejledningsindsats kan være:

  • Særlige praktikforløb
  • Besøg på arbejdspladser
  • Besøg på uddannelsessteder
  • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
  • Forlængede brobygningsforløb i 8.-9. klasse
  • Brobygning i 9. klasse (Obligatorisk)
  • Uddannelses-plan udarbejdes sammen med UU-vejleder
  • Samarbejde med forældre

  Du og dine forældre har krav på en begrundelse, hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat. Hvis I ikke er enige i UU-vejlederens vurdering, kan I forlange af få en ny vurdering, som normalt foretages af det uddannelsessted, som du søger. Hvis stedet vurderer, at du kan starte, er denne vurdering gældende.

  Uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser

  Hvis din skole og UU har vurderet, at du er uddannelsesparat, og du opfylder andre krav, er du sikker på optagelse, uanset resultaterne af din 9. og 10. klasseprøve. Det forventes, at der vil blive ændret på denne adgang i 2016. Du skal ikke opnå et bestemt gennemsnit, men dine faglige kompetencer vurderes ud fra

  følgende opmærksomhedspunkter:

  • Generel vurdering
  • Basale færdigheder
  • Specialundervisning og specialpædagogisk støtt
  • Karakterer
  • Aflagte prøver
  • Kendskab til uddannelsen, f.eks. gennem brobygning, orienteringsmøder eller ug.dk

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du evt. blive optaget via en prøve eller en samtale med uddannelsesstedet.

  Uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne

  Fra 2015 er der nye adgangskrav til alle erhvervsuddannelser.

  Du opfylder adgangskravene, hvis du:

  • har mindst 02 i gennemsnit i dansk og det samme i matematik til 9. eller 10. klasseprøven
  • UU og skolen vurderer, at du har de nødvendige personlige og sociale kompetencer

  Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du evt. blive optaget alligevel, efter en prøve eller en samtale. Hvis du HAR en uddannelsesaftale med et praktiksted, har du automatisk adgang til erhvervsuddannelse.

  UU Mors står for uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Morsø Kommune.

  Vi skal fokusere vejledningen på de elever, som kan have svært ved at vælge eller gennemføre en ungdomsuddannelse, mens andre elever forventes at kunne vælge på grundlag af en kollektiv vejledning samt ved at kontante eVejledning.dk

  Alle elever vil få en kollektiv vejledning fra UU, der indeholder:

  • Indføring i ungdomsuddannelserne
  • Orientering om hele uddannelsessystemet
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelses-planer, optagelse.dk med mere
  • Introduktion til ug.dk og eVejledning
  • Informationsmøder for elever og forældre

  Grundskolerne kan forvente dette af UU Mors:

  1. Kollektiv vejledning til alle elever
  2. Gruppevejledning og individuel vejledning til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate
  3. Iværksætning af vejlednings- og skoleindsats (i samarbejde med skolen) for de elever, der ikke er uddannelsesparate i 8. klasse
  4. Iværksætning af særlige initiativer efter folkeskolelovens §9.4 og §33.4-5, i samarbejde med skolen
  5. foretager den endelige vurdering af, om den enkelte elev er uddannelsesparat, på baggrund af skolens oplysninger
  6. Ansvar for, at elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, udarbejder uddannelsesplan
  7. Foretager den løbende revision af uddannelsesplaner for alle elever i 10. klasse
  8. Kordinerer introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9.-10. klasse
  9. Indgår i tilrettelæggelsen af det obligatoriske emne "Uddannelse og job"
  10. Informationsmøder for elever og forældre
  11. Deltager i forældresamarbejdet angående udskoling for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

  Erhvervspraktik

  Der findes to former for praktik:

  Praktik for hele klassen

  Lovgrundlaget er folkeskolelovens §9.3 hvori skolens leder kan tilbyde eleverne i 9. klasse, at de udsendes i praktik i virksomheder og institutioner

  Individuelt tilrettelagt praktik

  Lovgrundlaget er folkeskolelovens §33.4 hvori skolens leder kan tillade individuelt tilrettelagt praktik for elever i 8. til 10. klasse som et led i afklaring af deres uddannelsesvalg.

  I hele skoleforløbet undervises eleverne i Uddannelse og Job, bl.a. med det formål at eleverne bliver i stand til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et kvalificeret grundlag.

  formålet med praktikken er således, at eleven får lejlighed til at:

  • Prøve nogle arbejdsfunktioner
  • Opleve dagligdagen og kulturen på en arbejdsplads
  • Afprøve egne interesser og forudsætninger
  • Iagttage forskellige forhold og reflektere over egne oplevelser

  UU Mors laver skriftlig aftale mellem elev og den enkelte praktikvært. Statens Erstatningsordning dækker både ulykkes- og ansvarsforsikring.

  Andre former for praktik er også muligt, f.eks. branchepraktik, forældrepraktik o.s.v.. Praktik i 1.-7. klasse er ikke muligt på grund af Arbejdsmiljøloven.

  Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

  Lærerne skal, f.s.v. angår 8. klasses elever, senest den 1. december have en vurdering af eleverne og anført vurderingen i elevplanen.

  For elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, iværksætter skole og UU en fælles indsats og for de elever, der vurderes uddannelsesparate, har forældrene ansvaret for uddannelses-plan og ansøgning til ungdomsuddannelse.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt denne folder til lærerne: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

  Den faglige vurdering: Elever, der har opnået mindst 4,0 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal afgives i 8. klasse, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

  Folkeskolens opgaver i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse:

  (Med henvisning til lov om folkeskolen eller bekendtgørelse og uddannelsesparathed)

  Skolens leder skal:

  1. sørge for, at alle elever i 8. og 9. klasse vurderes uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat (Lov om Folkeskolen § 13b,4)
  2. Sikre, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelse er afgivet, så de står til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i optagelse.dk senest den 1. december (bekendtgørelse om vejledning §11)
  3. Iværksætte en skole- og vejledningsindsats for elever, der ikke er uddannelsesparate i 8. klasse, i samarbejde med UU (Lov om Folkeskolen § 7a.2)
  4. Sikre, at følgeende fremgår af elevplanen for alle elever i 8.-9. klasse (Lov om Folkeskolen § 13b.4)
   - Hvilken ungdomsuddannelse påtænker eleven at søge ?
   - En vurdering af, om eleven har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for uddannelsen
   - Den besluttede indsats for de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.
  5. Påføre elevens standpunkts- og prøvekarakter i uddannelsesplanen (= optagelse.dk)(bekendtgørelse §23, stk. 5)
  6. For de elever, som ønsker erhvervsuddannelse: Sende prøvekarakterer fra 9. eller 10. klasseprøver i dansk og matematik, til den erhvervsskole, som eleven søger (bekendtgørelse §23, stk.6)
  7. Sende karaktererne for 9. og 10. klasseprøverne i dansk og matematik til optagelse.dk senest den 20. juni (bekendtgørelse §25.3)
  8. orientere forældrene om dette - UU deltager gerne i orienteringen

  NB: forældrene har selv ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse via optagelse.dk, senest den 1. mart. UU har ansvaret for de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat.

  Forløb i uddannelse og job

  Alle 8 forløb er lagt på emu.dk og kan findes her

  Forløbene er udviklet i samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, UC Sjælland, UU Danmark og 8 UU-centre - titlerne er som I kan se herunder og med angivelse af klassetrin.

  • Det forandrelige arbejdsliv (7.-9. klasse)
  • Parat til uddannelse (7.-9- klasse)
  • Find og brug informationer om uddannelse og job (4.-6. klasse)
  • Fra interesser til forestillinger om fremtiden (4.-6. klasse)
  • Før, under og efter erhvervspraktik (7.-9. klasse)
  • Karrieremuligheder i en virksomhed (7.-9. klasse)
  • Undersøgelse af de voksnes job (0.- 3. klasse)
  • Drømme og viden om voksenliv og voksenroller (0.-3. klasse)

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling håber, at forløbene vil blive anvendt, og at de vil være til inspiration og nytte i undervisningen i uddannelse og job.