Gå til hovedindhold

Kommunen som arbejdsplads

Personalepolitikken sammenfatter politikker og praksis, der gælder på tværs af arbejdsstederne. Samlet sætter de rammen for kommunen som en attraktiv arbejdsplads og for MED-udvalgenes arbejde og decentrale politikker.

Indhold

  Medarbejdere og ledere arbejder efter Morsø Kommunes værdigrundlag, som er opsummeret ved værdierne: Dynamik, Hjerterum og Pålidelighed.

  Kodekserne giver en samlet beskrivelse af, hvad vi i Morsø Kommune vil gøre for at udmønte visionen: ”Sammen er vi bedst”. Vores kodeks indeholder pejlemærker og værdigrundlag for Morsø Kommune.

  Personalepolitikken

  Personalepolitikken er i overensstemmelse med MED-aftalen for Morsø Kommune samt de overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige vilkår, der gælder for arbejdsmarkedet generelt.

  Særligt fokus og indhold i Morsø Kommunes personalepolitik er:

  • Vores værdigrundlag som er retningsgivende for samarbejde og kommunikation i Morsø Kommune
  • Vores konkrete tolkninger af personalepolitiske forhold vedr. eksempelvis ansættelse, afskedigelse, kompetenceudvikling, løn, sygefravær, senioraftaler mm.

  Personalepolitikken omfatter alle medarbejdere ved Morsø Kommune.

  MED-Systemet

  MED-systemet sikrer dialog, medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse.

  I MED-aftale beskrives, hvordan vi vil sikre dialog, medindflydelse og medbestemmelse. Vores MED-aftale indeholder aftaler om:

  • Repræsentation og valg til MED-udvalgene
  • MED-udvalgenes opgaver
  • Beskrivelse af MED-systemets arbejdsmiljøopgaver
  • Vilkår m.v. for tillidsvalgte

  Vi har tre niveauer: Hoved-MED – det øverste organ, tre Område-MED og lokale-MED på de enkelte arbejdspladser. Enkelte arbejdspladser har personalemøder med MED-status.

  Kodeks

  Udgangspunktet for de fire kodeks er vores beslutning om at følge anbefalingerne fra ”Kodeks for god offentlig topledelse”, som blev udgivet af Forum for Offentlig Topledelse i 2005.

  De fire kodeks definerer, hvordan de ni anbefalinger skal forstås og efterleves i Morsø Kommune. De fire Kodeks er:

  • Kodeks for godt Medarbejderskab
  • Kodeks for god Politisk Ledelse
  • Kodeks for god Ledelse
  • Kodeks for god Topledelse

  Den egentlige betydning af kodeks kommer i spil i det daglige samarbejde og dialog. Vi er opmærksomme på, at dialogen om kodeks skal tages op løbende, hvis det skal bevare sin værdi.