Gå til hovedindhold

Frivillighedsmidler 2023

Morsø Kommune kan yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. lov om social service.

Indhold

  Følgende kriterier skal være opfyldte:

  • Det frivillige arbejde skal være aktivitetsskabende og foregå i lokalområdet
  • Foreningens formue må ikke overstige 30.000 kr.

  Der henvises i øvrigt til "Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors".

  Ansøgningsfrist: 1. oktober 2022.

  Klik her for yderligere oplysninger samt link til ansøgningsskema