Gå til hovedindhold

Partierne er blevet enige i et svært budgetår

Alle partier står bag budgetforlig 2023 for Morsø Kommune, selvom budgettet har været særligt udfordret af, at statens udligning ikke tilgodeser det reelle udgiftsbehov - og at man kun har modtaget knap 40 millioner kr. i særtilskud.

Indhold

  Det er lykkedes at balancere budgettet mellem at sikre den lovpligtige velfærdsydelse og samtidig skabe plads til minimum af udvikling. Alt sammen for at samfundet kan fortsætte i god gænge med stigning i tilflyttere, lav ledighed og virksomheder som trives. Samtidig har det været vigtigt, at man udover at sikre kernevelfærden også afstemmer servicen, så man søger at matche velfærdsniveauet på landsplan.

  Baggrundstæppet for årets budget baserer sig på omfattende analyser af kommunens serviceniveau - som viser, at udligningen ikke sikrer kommunen nok penge til at kunne levere et velfærdsniveau, som svarer til en gennemsnitskommune. Derudover er kommunen også opmærksom på, at der er specifikke områder, hvor man ligger over det lovpligtige serviceniveau - og her har det været nødvendigt tilpasse sig.

  Samlet set omfatter driftsudgifterne på budgettet netto ca. 1,6 milliarder kr., og der er samlet besparelser for ca. 39,4 millioner kr.

  Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune:

  Det er dejligt, at det igen er lykkedes at forhandle et budget på plads, som hele kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig. Det har været en vanskelig proces at finde den rette balance, når vi nu ser ind i markante besparelser og strukturelle tilpasninger. De udfordringer som udligningsreformen medfører, har vi målrettet forsøgt at minimere. Det kan dog ikke undgås, at det indgåede forlig vil sætte et markant aftryk over hele øen.

  Jeg vil rigtig gerne sige tak til mine politiske kollegaer for en konstruktiv tilgang og god dialog hele vejen igennem. Der skal også lyde en tak for et solidt og gennemarbejdet oplæg fra direktion og forvaltning. Oplægget har været et godt afsæt for de svære forhandlinger. I den forbindelse er det helt afgørende, at det er en samlet kommunalbestyrelse, som viser handle- og beslutningskraft. Det gør, at vi fortsat har et godt fundament for den videre udvikling på Mors.

  Jesper Balle, gruppeformand Venstre (V):

  Det var en træls situation, som udligningen sætter os i, men jeg er glad for, at alle partier i kommunalbestyrelsen er enige om budgettet.

  Vi har i en længere periode haft et udvidet omsorgsperspektiv. Det tillader økonomien desværre ikke længere – og derfor er det rettidig omhu at tilpasse det. Vi er klar over, at det kommer til at berøre både borgere og ansatte, men vi har forsøgt at gøre det på en så hensynsfuld og ansvarlig måde som muligt. Så selvom vi har truffet nogle hårde beslutninger, så er det vigtigt at pointere, at vi stadig har nogle attraktive tilbud og rammer for fortsat udvikling.

  Jens Dahlgaard, gruppeformand Socialdemokratiet (A):

  Det er en samlet socialdemokratisk gruppe, som står bag budgetforliget. Det har været en hård proces med svære, men nødvendige tilpasninger. Vi har haft meget fokus på at sikre den basale velfærd til borgerne, og vi er stolte af, at vi trods alt er lykkedes med at tage størst muligt hensyn til øens børn og unge i et meget vanskeligt budgetår. En lille detalje - som vi ved fylder meget - er, at der nu kommer mere fokus på at forbedre toiletforholdene på Østerstrand. Det er også værd at bemærke, at selvom vi sænker serviceniveauet på ældre- og handicapområdet – så har vi stadig en god og omsorgsfuld service til dem, som har behov. Faktisk vil vi på flere områder stadig tilbyde mere end landsgennemsnittet.

  Meiner Nørgaard, gruppeformand Dansk Folkeparti (O):

  Når nu vi er blevet snydt af regeringen, så har vi trods alt lavet et budget, som balancerer. Jeg er klar over, at det kommer til at gøre ondt nogle steder. I min verden har vi dog stadig ramt et acceptabelt niveau – indenfor den ramme vi havde at arbejde med.

  Jeg er glad for, at alle i kommunalbestyrelsen bakker op, for der er en del tilpasninger, som vi alle gerne have været foruden. Jeg er specielt ærgerlig over nedlæggelsen af Vejerslev som ældrecenter – men jeg er dog tilfreds med, at vi nu sætter gang i en udviklingsplan for den fremtidige brug sammen med de lokale i området. Det har desværre også været nødvendigt at reducere i den offentlige transport. Vi har dog stadig gratis busser for alle - og vi sikrer, at alle skolebørn kan komme med frem og tilbage.

  Når det er sagt, så er jeg godt tilfreds med, at vi har afsat ca. 17 millioner kr. til infrastruktur – så vi fortsat kan sikre asfalt og stiforbindelser. Det er også værd at nævne, at vi afsætter midler til havneudvikling ved Næssund, Sillerslev og Nykøbing.

  Ellen Philipsen Dahl, gruppeformand Demokratisk Balance (M):

  Det har været ualmindeligt hårdt og svært at indgå i et forlig med så store besparelser. Vi er klar over, at det vil komme til at kunne mærkes. Derfor har det også været begrænset hvilke udviklingstiltag, der er blevet plads til, når velfærden skal sikres mest muligt.

  I en sådan situation må man glædes over enhver anlægs-, service- og velfærdsforbedring. Set i det perspektiv er jeg dog glad for, at vi stadig har plads til en udviklingspulje – hvoraf 100.000 kr. specifikt er øremærket unge. Jeg er glad for de afsatte midler til en meget tiltrængt renovering af Erslev skole, og at der bliver etableret stibelysning og forbedrede toiletforhold ved Østerstrand.

  Jeg ser så meget frem til, at vi med tillægsbevillinger fra opstartspuljen trods alt kan fortsætte en helt nødvendig udviklingsdagsorden på hele Mors. 

  Jette Jepsen, gruppeformand Radikale Venstre (B):

  Det er det mest omfattende budgetforlig, jeg har været med til. Vi har haft en bunden opgave, og vi er lykkedes med at lave et ansvarligt budget.  Det har dog holdt hårdt – vi må bare erkende, at velfærden bliver berørt – også på områder, som ligger mit hjerte nært. Jeg har været glad for den grundige analyse, som ligger bag det materiale, vi har arbejdet med, da det giver et solidt grundlag til at træffe nogle svære beslutninger.

  Konkret vil jeg gerne fremhæve et kompromis på minimums-normeringer på daginstitutioner, hvor vi har kunnet bevare en gradvis - men reduceret - indfasning. Derudover er jeg - som formand for § 17 stk. 4 udvalget for det gode ungdomsliv på Mors - glad for, at vi nu kan iværksætte en indsats, som kan understøtte de unges mentale sundhed gennem meningsfulde og bæredygtige unge-fællesskaber.  

  Jeg vil her gerne takke direktionen for det grundige forarbejde og også takke forligspartierne for en respektfuld proces og de meget ærlige samt anerkendende samtaler undervejs.

  Poul Roesen, gruppeformand Konservative (C):

  Det er mange millioner, som vi har skulle finde på budgettet, men vi har søgt at tage mest muligt hensyn i processen. Vi har derfor stadigt et velfungerende samfund med dette forlig - og vi kan fortsat være stolte af de ydelser, som vi tilbyder.

  Jeg har desuden været glad for den eksterne og professionelle analyse, som vi har fået. Det har givet os nogle klare faktabaserede og sammenlignelige data – som har vi kunne bruge i beslutningsprocessen. Det har blandt andet vist, at vi på nogle områder overservicerer i forhold til gennemsnitskommuner. Her skal vi blandt andet blive mere tydelige i vores forventninger og beskrivelser, når der visiteres – da der er et stort potentiale, som kan minimere udgifter og sikre den korrekte og aftalte service. 

  For yderligere information, kontakt venligst:

  • Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune, tlf. 2479 2285
  • Jesper Balle (V), gruppeformand Venstre, tlf. 6113 7316
  • Jens Dahlgaard (A), gruppeformand Socialdemokratiet, tlf. 2374 1885
  • Meiner Nørgaard (O) gruppeformand Dansk Folkeparti, tlf. 2479 2253
  • Ellen Philipsen Dahl (D), gruppeformand Demokratisk Balance, tlf. 5188 3020
  • Jette Jepsen (B), gruppeformand Radikale Venstre, tlf. 2615 1308
  • Poul Roesen, gruppeformand Konservative (C): tlf. 2183 6499

  Se også