Gå til hovedindhold

Indkaldelse til åstedsforretning

Ekspropriation af servitut, tinglyst på ejendommene Johan Riis’s Minde 1 og 3 m.fl., 7900 Nykøbing Mors.

Indhold

  Morsø Kommune har den 29. marts 2022 vedtaget lokalplan nr. 17.143, der udlægger området mellem Refshammervej og Maagevej til boligformål, rekreative formål, samt fastholdelse af den offentlige park.

  Til realisering af lokalplanen, påtænker Morsø Kommune, ved ekspropriation, at ophæve rådighedsservitut, tinglyst den 15. november 1950 på matr.nr. 1bæg, 1æs, 1ød, og 1ht Dueholm, Nykøbing M. Jorder.

  Servitutten indeholder bl.a. bestemmelser om anvendelse og salg af de omfattede ejendomme.

  Der afholdes i den forbindelse åstedsforretning onsdag den 24. maj 2023, kl. 14:00 på Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.

  Åstedsforretningen afholdes med hjemmel i Planlovens § 47.

  Morsø Kommune annoncerer for at underrette enhver, der som rettighedshaver, bruger, panthaver eller i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i forbindelse med ekspropriationen.

  Hvis du bliver direkte eller indirekte berørt af den påtænkte ekspropriation, kan du ved åstedsforretningen, eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen, fremkomme med disse synspunkter, herunder forslag til ændringer og forhold, der kan få indflydelse på ekspropriationen.

  Servitutten, lokalplanen og arealfortegnelsen med tilhørende ekspropriationsplan er tilgængelig under "Materiale" her på siden. Materialet kan tillige rekvireres på pt@morsoe.dk eller telefon 99 70 70 06.

  Kommunen kan i forbindelse med åstedsforretningen fremsætte forslag til fastlæggelse af erstatning.