Gå til hovedindhold

Skoler

Få et overblik over skoler i Morsø Kommune.

Indhold

  Indskriv dit barn i skole
  Meld dit barn i SFO
  Søg om økonomisk friplads

  Morsø Kommunes skolevæsen er delt op i 3 områder og består af 4 skoler med hver deres særpræg.

  Pædagogikken i skolerne bygger på en inkluderende helhedsopfattelse af barnet. Med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, ønsker skolerne, at være med til at skabe hele og livsduelige mennesker, som tror på deres egne evner og muligheder.

  Skolernes aktiviteter og undervisning udvikles i et tæt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere.

  Der er frit skolevalg, såfremt barnet kan være i de eksisterende klasser. Ved skift til anden skole end distriktsskole, skal du kontakte Børn og Kultur.

  M. C. Holms Skole

  M. C. Holms Skole sætter fokus på den daglige undervisning og udvikling af fagene, så børnene på M. C. Holms Skole får de bedste betingelser for at tilegne sig de nødvendige færdigheder og teknikker til at lære på forskellige måder.

  Vi tilrettelægger undervisningen ud fra principper omkring tidlig indsats og holddeling.

  M. C. Holms Skole er placeret i centrum af Nykøbing. Der er elever fra 0. til og med 3. klasse. Efter 3. klasse skal eleverne på Dueholmskolen

  Læs mere på M. C. Holms skolens hjemmeside.

  Dueholmskolen

  Skolen har de senere år arbejdet med udgangspunkt i lærerteams om den enkelte klasse.

  Skolens dagligdag er præget af vekselvirkningen mellem traditionel faglig undervisning, holdundervisning og skemaopbrudte uger, hvor bl.a. projektarbejdsformen har fundet sin form på skolen.

  Der er elever fra 4. til og med 9. klasse.

  Læs mere på Dueholmskolens hjemmeside.

  Midtmors Skole og Børnehus

  Midtmors Skole og Børnehus arbejder for at give eleverne faglig viden og livsduelighed. Skolens personale, elever og forældre arbejder i fællesskab engagerede og med ansvarsfølelse på dette.

  Med udgangspunkt i fællesskabet og erkendelse af mangfoldighedens styrke kendetegnes skolen ved i sit virke og sin udvikling at stå for gensidig respekt og frisind mellem alle, som har med skolen at gøre.

  Der er elever fra 0. til og med 6. klasse. Efter 6. klasse skal eleverne på Dueholmskolen.

  Læs mere på Øster Jølby Skole og Børnehus' hjemmeside.

  Sydmors Skole og Børnehus

  Sydmors Skole og Børnehus består af en skoledel fra 0. til 6. klasse, SFO, børnehave og småbørnsgruppe. Vi er en bevægelsesskole og SFO, som er DGI-certificerede.

  På Sydmors Skole og Børnehus er elevernes læring og trivsel en hjertesag. Vi gør ikke det, vi tror der virker. Vi gør det, vi ved, der virker.

  Vi hilser dig velkommen og stiller os altid til rådighed for en uforpligtende rundvisning.

  Der er elever fra 0. til og med 6. klasse. Efter 6. klasse skal eleverne på Dueholmskolen.

  Læs mere på Sydmors Skole og Børnehus' hjemmeside.

  Skolerne i Morsø Kommune har specialtilbud til børn med særlige behov på alle skoler.

  Erslev Skole

  Erslev Skole har specialtilbud for børn med autisme og sociale og emotionelle forstyrrelser. Der kræves en faglig vurdering for optagelse på skolen.

  Se Erslev Skoles hjemmeside her 

  Elever på kommunens folkeskoler har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde. Elever som har valgt anden skole end distriktsskolen er ikke berettigede til gratis transport.

  • Børnehaveklasse til 3. klasse: mere end 2,5 km
  • 4. til 6. klasse: mere end 6 km
  • 7. til 10. klasse: mere end 7 km
  • Midlertidigt sygekørsel (fx en elev med benet i gips, som ikke selv kan transportere sig til og fra skole)

  Ved sygetransport:

  Henvendelse til Bente Gade Jensen, tlf. 99 70 70 35, mail: bente.jensen@morsoe.dk

  Link:

  Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

  I forbindelse med dit barns overgang fra børnehave til skole/SFO kan skolen have brug for at indhente relevante personoplysninger fra dit barns daginstitution eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter (PPR).

  Det kan f.eks. være oplysninger om dit barns færdigheder, sociale relationer samt særlige behov, eller helbredsforhold der skal tages hensyn til.

  Formålet med at indhente og videregive oplysningerne er at sikre et smidigt, sammenhængende og konstruktivt samarbejde og undervisningsforløb i forbindelse med opstart på skolen, herunder skabe helhed i overgangen fra daginstitution til skole.

  Hvordan meddeler du dit samtykke? I forbindelse med den elektroniske indskrivning kan du give dit samtykke ved at sætte flueben i boksen ud for ”Samtykkeerklæring”.

  Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at henvende dig til skolen.

  Alle folkeskoler har en demokratisk valgt bestyrelse, som er med til at sætte retningen for den enkelte skole.

  Skolebestyrelsen arbejder inden for de rammer, som lovgivningen og de lokale politiske beslutninger udstikker.

  Skolebestyrelse i Øster Jølby Skole

  Skolebestyrelse i Sydmors Skole og Børnehus

  Formålet med at deltage i modersmålsundervisningen er, at give eleverne mulighed for at vedligeholde og udvikle kendskabet til modersmålet og få viden om forholdene i hjemlandet.

  Eleven får således mulighed for at forstå sin baggrund og beherske sproget. Modersmålsundervisning tilbydes i overensstemmelse med loven til elever med mindst en
  herboende forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS-land samt Færøerne eller Grønland.

  Læs mere her: Modersmålsundervisning i folkeskolen

  Tilmeldingsskema til modersmålsundervisning PDF

  Tilmeldingsskema til modersmålsundervisning WORD