Gå til hovedindhold

Gravide og adoptivforældre

Afhængig af om du venter jeres første barn, eller I allerede har stiftet familie, har vi mulighed for at tilbyde et graviditetsbesøg.

Indhold

  Som gravid har du og din familie mulighed for at få et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske.

  Venter du jeres første barn tilbydes du/I et graviditetsbesøg.

  Som flergangsfødende kan du også få et besøg i graviditeten, hvis du venter tvillinger/flere børn, eller der er andre forhold, hvor du, din jordemoder eller læge mener, at et besøg vil være hensigtsmæssigt.

  Du kan også få besøg, hvis du skal adoptere.

  Besøg af sundhedsplejersken

  Tillykke med din graviditet.

  I din graviditet har du mulighed for

  • Et graviditetsbesøg omkring 30. graviditetsuge.

  Graviditetsbesøget vil tage udgangspunkt i dine/jeres ønsker og behov og vi vil informere om sundhedsplejens tilbud.

  Du/I kan blandt andet tale med sundhedsplejersken om:

  • hvilke tanker og forestillinger I gør jer om det at blive forældre.
  • hvilke forventninger I har til barnet og til jer selv som forældre.
  • hvilke erfaringer fra jeres egen opvækst, I vil tage med jer fremover som forældre.
  • ændringer i familieliv og parforhold, når 2 bliver til 3.
  • amning/modermælkserstatning.
  • det spæde barns signaler og tilknytningens betydning.

  ... eller om noget helt andet I gerne vil drøfte med sundhedsplejersken, inden der kommer en lille ny i familien.

  Besøget varer ca. 1 – 1½ time og finder sted på hverdage mellem kl. 8-16. Vi opfordrer til at begge forældre deltager.

  Tillykke med din graviditet.

  Du har mulighed for graviditetsbesøg, hvis du i din graviditet venter tvillinger/flere børn eller hvis der er andre forhold, hvor du, din jordemoder eller læge mener, at et besøg vil være hensigtsmæssigt.

  Graviditetsbesøget vil tage udgangspunkt i dine/jeres ønsker og behov og vi vil informere om sundhedsplejens tilbud.

  Du/I kan blandt andet tale med sundhedsplejersken om:

  • hvilke tanker og forestillinger I gør jer om det at blive forældre.
  • hvilke forventninger I har til barnet og til jer selv som forældre.
  • hvilke erfaringer fra jeres egen opvækst, I vil tage med jer fremover som forældre.
  • ændringer i familieliv 
  • amning/modermælkserstatning.
  • det spæde barns signaler og tilknytningens betydning.

  ... eller om noget helt andet I gerne vil drøfte med sundhedsplejersken, inden der kommer en lille ny i familien.

  Besøget varer ca. 1 – 1½ time og finder sted på hverdage mellem kl. 8-16. Vi opfordrer til at begge forældre deltager.

  Sundhedsplejen tilbyder besøg til kommende og nybagte adoptivforældre.

  Inden I har fået jeres barn

  Når I er blevet godkendt til at adoptere og tiden nærmer sig for, at I får jeres barn, tilbyder vi jer et besøg, hvor vi f.eks. kan tale om:

  • forventninger til barnet
  • verden set fra barnets perspektiv
  • forældrerollen og de kommende ændringer i familien
  • praktiske forberedelser
  • sundhedsplejens tilbud

  Besøget varer ca. 1 – 1½ time og finder sted på hverdage mellem kl. 8-16. Vi opfordrer til at begge forældre deltager.

  Sundhedsplejen får ikke automatisk besked om familier, der er på vej til at adoptere. Derfor beder vi jer kontakte sundhedsplejersken i jeres distrikt eller sundhedsplejens sekretær for at lave besøgsaftale.

  Sundhedsplejen i Morsø Kommune arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har en række informationer til graviditet og fødsel.

  Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside - informationer til gravide

  Sundhedsstyrelsen anbefaler : Hvis du er gravid – undgå alkohol, røg og rusmidler.

  Sundhedsplejen i Morsø Kommune samarbejder med familieambulatoriet i Aalborg, Aalborg Universitetshospital. Familieambulatoriet støtter gravide og nybagte familier, som har rusmiddelforbrug, brug af smertestillende medicin eller psykiatrisk sygdom tæt inde på livet. Tilbuddet gælder også gravide, der har en partner, som er i aktivt rusmiddelforbrug. Gravide med psykiatriske sygdomme som skizofreni, bipolar sygdom og svær borderline sygdom kan også komme i ambulatoriet. Den gravide vil blive fulgt og efter fødslen følges og støttes familien i mindst 3 måneder efter fødsel. Den gravide kan blive henvist fra læge eller jordemoder, men kan også henvende sig selv.

  Link til hjemmeside Familieambulatorium Aalborg Universitetshospital

  Sundhedsplejen i Morsø Kommune samarbejder også med Sundhedscenter Limfjord, hvor man også kan få hjælp ved stop af rygning, alkohol og rusmidler. Man kan også henvende sig:

  Rygestop: Kvit tobak og andre nikotinprodukter (mors.dk)

  Alkohol og rusmidler: Om alkohol og stoffer (mors.dk)

  Kræftens bekæmpelse har en fin hjemmeside om Røgfri Baby: Vidste du? - RøgfriBaby (cancer.dk)

  Sikkerhed i forhold til kemikalier og giftstoffer i graviditet:

  Miljøstyrelsen en meget fin tema hjemmeside til gravide