Gå til hovedindhold

Tilbud for 0 - 5 årige

Som forældre i Morsø Kommune tilbyder vi flere hjemmebesøg igennem Sundhedsplejen.

Indhold

  Hos os kan du få råd, vejledning og information omkring barnets trivsel, kost, forældrerollen m.m.

  Når du har født, får sundhedsplejen besked fra sygehuset og sundhedsplejersken kontakter jer for at aftale besøg.
  Sundhedsplejersken kommer hjem til jer.

  I besøget vil jeres barn blive undersøgt og vejet, og vi rådgiver i emner som f.eks. jeres barns trivsel, pleje, kost, søvn, den ændrede situation i jeres familie m.m.

  Hvad kan jeg tale med sundhedsplejersken om?

  Du kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der angår jeres barns udvikling og trivsel, fx pleje, døgnrytme, stimulation, sundhed og sygdom. Du er også velkommen til at søge råd om samspillet i jeres familie, søskende, forældreskab og parforhold, start i institution mv. Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

  Barnets journal

  Sundhedsplejersken fører elektronisk journal. På www.sundhedsvejen.dk kan du kommunikere med din sundhedsplejerske, og du kan se dit barns journal. Barnets Journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling. På sundhedsvejen.dk kan du når som helst stille spørgsmål til din sundhedsplejerske via e-mail.

  Du skal logge ind på sundhedsvejen.dk med dit MitID.

  Tilbud

  Når du har født, får vi besked fra sygehuset og din sundhedsplejerske vil automatisk kontakte dig, for at I kan aftale, hvornår hun skal komme på besøg.

  Som udgangspunkt får du besøg, når barnet er 4-5 dage, etableringsbesøg ca. 7 dage efter udskrivelsen fra hospitalet, når barnet er 3 uger, 2 mdr. , 4-6 mdr. og 8-10 mdr.

  I de enkelte besøg vil barnet blive undersøgt og vi vil drøfte barnet og familiens trivsel samt vejlede ud fra barnets alder.

  Du kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der angår jeres barns udvikling og trivsel, fx pleje, døgnrytme, stimulation, sundhed og sygdom. Du er også velkommen til at søge råd om samspillet i jeres familie, søskende, forældreskab og parforhold, start i institution mv. Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

  Sundhedsplejen danner forældregrupper bundet op på FIF til fødsel og forældreskab.

  Som nybagt forældre starter en ny tilværelse og det kan være rart at tale med andre som er i samme situation. Derfor tilbydes du / I deltagelse i en forældregruppe, hvor I har mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre.

  Sundhedsplejersken sørger for at danne de enkelte grupper, og de dannes ud fra deltagelse i FIF holdene. ( se FIF til fødsel og forældreskab evt. link ). Her tages hensyn til at babyerne er født indenfor ca. 2 måneder. Desuden forsøges at tage hensyn til at der er flere førstegangsforældre i grupperne så man ikke er alene, det samme med forældre der i forvejen har flere børn. Der tages også hensyn til geografi så vidt det er muligt. Når forældregrupperne dannes ud fra deltagelse i FIF, starter grupperne i graviditeten og derfra aftaler grupperne selv hvornår og hvor de vil mødes derefter.

  Har man ikke lyst til at deltage i FIF til fødsels og forældreskab er det op til de enkelte forældre selv at danne forældre- eller mødre grupper. 

  Forældregruppe/FIF

  Som nybagte forældre starter en ny tilværelse og det kan være rart at tale med andre som er i samme situation.
  Derfor tilbydes du/I deltagelse i en forældregruppe/FIF, hvor I har mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre.

  Sundhedsplejerskerne sørger for at starte de enkelte grupper op men deltager ikke.

  At blive forældre bringer meget nyt med sig….

  Det er overvældende for de fleste at vente og at have et spædbarn i familien, og det er både skønt og skræmmende at være forældre.

  Der følger ikke en manual med, og du og din eventuelle partner skal selv skabe netop den familie, som I alle kan trives og vokse i.

  Måske kan du / I finde inspiration i ”FIF til fødsel og forældreskab” (FIF)

  FIF er forberedelse til fødsel og forældreskab. Når du kommer til jordemoder første gang, bliver du præsenteret for FIF, og du får en QR kode. Med denne får du fri adgang til et digitalt univers fyldt med inspiration, som du kan besøge, præcis når det passer dig.

  Universet indeholder podcasts, animations- og dokumentarfilm, fotogallerier, faktabokse og øvelser, som alt sammen kan give stof til eftertanke om fødslen og forældreskabet – og hjælpe dig/jer med at blive klar.

  Du bliver også inviteret til 4 fysiske forældremøder, hvor du kan dele dine tanker med andre forældre. De to første gange er med deltagelse af en jordemoder. Det foregår når du ca er i ugen 33 -35. Første gang omhandler det præsentation af FIF til fødsels og forældreskab, samt det normale fødselsforløb. Anden gang handler det om de første timer efter fødslen, samt når alt måske ikke går helt som planlagt.

  Ca 4 og 12 uger efter fødslen mødes I igen med to sundhedsplejersker. Her handler det første gang om en ny hverdag, samt barnet signaler og behov. Anden gang handler det om familielivet, samt aktiviteter med et lille barn.

  Første gang I mødes til de fysiske møder, har sundhedsplejersken dannet forældregrupper, og det er herefter op til forældrene at aftale, hvornår man vil mødes igen udover til FIF. Første gang bliver datoer udleveret til alle de fysiske møder i FIF. De fysiske FIF møder foregår på Sundhedscenter Limfjord, Strandparken 48, 2. sal.

   

  Til Baby Café har du mulighed for at lære andre at kende og udveksle viden, ideer og oplevelser fra dagligdagen med jeres børn.

  Tilbuddet er til familier med børn i alderen 0-1 år.

  Det er et uforpligtende arrangement - et supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg.

  Caféen afholdes den 1. torsdag i hver måned fra kl. 10.00-12.00, og det afholdes på Morsø Folkebibliotek, Børnebiblioteket.
  Der er ikke Baby Café i juli og august.

  Der vil være en sundhedsplejerske til stede ved arrangementet, og der kan være forskellige sundhedspædagogiske emner.
  Du har desuden mulighed for en individuel snak med sundhedsplejersken.

  Du er velkommen til at komme sammen med dit barn, og du behøver ikke at tilmelde dig forinden.

  Link til Morsø Folkebibliotek aktiviteter

  Babymotorik er et gratis tilbud til dem de har fået deres 1. barn, og retter sig til babyer mellem 3 mdr. - 1 år og deres forældre.
  Kurset strækker sig over 6 gange med en times varighed.

  Kurset afholdes på Sundhedscenter Limfjord.

  Ammevejledningen hos Sundhedsplejen i Morsø Kommune tager udgangspunkt i familiens behov. Sundhedsplejen vil gerne bidrage til at leve op til Region Nordjyllands ammepolitik, samt Sundhedsstyrelsens Anbefalinger.

  Alle sundhedsplejerskerne i Morsø Kommune kan vejlede i amning, men indimellem kan amningen give særlige udfordringer og gennem din egen sundhedsplejerske kan du blive henvist til IBCLC certificerede ammekonsulenter Nina Maagaard Grangé og Sanne Hovedskou Ottesen. Kontakt din egen sundhedsplejerske for henvisning til ammekonsulent.