Gå til hovedindhold

Spildevand og regnvand

Alle virksomheder med processpildevand, skal have spildevandstilladelse - enten i form af en tilladelse til at tilslutte sig forsyningens spildevandsledning, eller en tilladelse til at udforme lokale spildevandsløsninger f.eks. i det åbne land. Med processpildevand menes der spildevand fra virksomhedens produktion, drift og rengøring, hvor spildevandet indeholder miljøfremmede stoffer.