Gå til hovedindhold

Tilslutningstilladelse

Virksomheder mfl. der leder industrispildevand til offentlig kloak skal have en tilslutningstilladelse og det skal der søges skiftligt om.

Indhold

  Ansøg om tilslutningstilladelse - Via Byg og Miljø
  Ansøgning til olieudskiller
  Ansøg om fedtudskiller

  Ansøgning om tilslutningstilladelse

  Det er virksomhedens ansvar at søge om tilslutningstilladelse hos kommunen. En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse og kommunen opfordrer i disse tilfælde til, at man ansøger digitalt gennem Byg og Miljø, som du kan finde i selvbetjeningsløsningen her på siden.

  Hvis der er tale om spildevand fra en olie- og benzinudskiller eller en fedtudskiller er der en række særlige oplysninger, vi skal bruge. Benyt da venligst ansøgningsblanketterne her på siden "Ansøgning til olieudskiller" eller "Ansøgning til fedtudskiller".

  Hvornår skal der søges om en tilslutningstilladelse?

  I følgende situationer skal virksomheden have en tilslutningstilladelse:

  • Nyetablering af virksomhed
  • Udvidelse af eller ændringer i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand. Det kan f.eks. være installering af nye anlæg, nye proceslinier, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer
  • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

  Ved nye afledninger skal tilslutningstilladelsen være givet, inden spildevandet ledes til kloaksystemet. Det vil altid være en god ide, hvis du er i tvivl om det kræver en tilslutningstilladelse, at kontakte team virksomhed allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer.