Gå til hovedindhold

Om børnepasning

Læs mere om pladser i dagpleje, vuggestue eller børnehave i Morsø Kommune. Til børn i skolealderen tilbyder vi SFO. Der findes også private dagtilbud.

Indhold

  Skriv dit barn op til plads
  Søg om økonomisk friplads
  Indskriv dit barn i skole
  Ansøgning om deltidsplads i dagtilbud

  Vi bruger et digitalt pladsanvisningssystem. Her kan du få et overblik over kommunens dagtilbud og du skal selv ansøge om en plads i den institution, du ønsker.

  Kommunal dagpleje

  Dagplejen er et tilbud til børn i alderen 6 mdr. til 2 år og 9 måneder. I dagplejen passes dit barn sammen med 3 til 4 andre børn i dagplejerens eget hjem. Åbningstiden er 48 timer pr. uge. Det enkelte dagplejehjem har fast åbningstid.

  Der findes to pladstyper: fuldtidspladser op til 48 timer/uge og deltidspladser op til 32 timer/uge. Læs mere om dagplejen her.

  Anvisning af plads

  Når dagplejekontoret har en plads til dit barn, kontakter de dig så hurtigt som muligt. Du kan herefter besøge dagplejehjemmet og hilse på dagplejeren. Når dagplejekontoret har modtaget bekræftelse på, at du tager imod den anviste plads, aftales et kontaktmøde hos dagplejeren, hvor du deltager sammen med dit barn, dagplejeren og dagplejepædagogen.

  Vuggestuer og børnehaver

  Vuggestuer er et tilbud til børn i alderen 6 mdr. til 2 år 9 måneder. Vuggestuerne er en integreret del af følgende daginstitutioner: Nordmors Børnegård, Sydmors Børnehus, Øster Jølby Børnehus, M.C. Holms Børnehus samt Børnehuset Majgården.

  I de kommunale daginstitutioner passes dit barn af pædagoger og medhjælpere. Åbningstiderne i daginstitutionerne er min. 51,5 timer pr. uge. Det er bestyrelsen for den enkelte daginstitution, der fastsætter åbningstiden. Der findes alene fuldtidspladser i daginstitutionerne.

  Se mere om vuggestuerne og børnehaverne i menuen.

  Anvisning af plads

  Når du har søgt om plads i en børnehave/vuggestue, kontakter pladsanvisningen dig med et tilbud om en børnehaveplads eller en plads i vuggestuen. Daginstitutionen vil herefter kontakte jer. Daginstitutionerne har forskellige procedurer for modtagelse af nye børn.

  Udmelding fra dagtilbud

  Når dit barn skal stoppe i enten dagpleje, børnehave eller SFO er det meget vigtigt at du selv udmelder dit barn.

  Du skal udmelde dit barn digitalt ved at gå ind på linket i selvbetjeningsboksen og logge dig på Digital Pladsanvisning med din Mit-Id.

  Opkrævningen kører automatisk og stopper først når dit barn er udmeldt.

  Udmeldelsesfristen er løbende måned plus 1 måned med udgangen af næste måned.

  Regler for lukkedage

  Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december.

  Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvis lukket. Lukkedage sker kun på dage, hvor der forventes meget lavt fremmøde. 

  Sommerferieuger, som i Morsø Kommunes dagtilbud er uge 28, 29 og 30 og fredagen efter Kristi Himmelfart bliver betragtet som lukkedage, hvor forældre med et arbejdsrelateret behov, altid kan få deres barn passet i én institution. 

  Puljeordninger og privatinstitutioner

  Puljeordninger og privatinstitutioner har en driftsaftale med kommunen. Inden for rammerne af driftsaftalen fastsætter de selv åbningstider, samt hvilke pladstyper der tilbydes. Der henvises til informationsmateriale fra de enkelte ordninger.

  Du kan ikke skrive dit barn op til puljeordninger og privatinstitutioner gennem Morsø Kommune. Kontakt den ordning/institution, du ønsker at indskrive og indmelde dit barn i. Læs mere om privat pasning.

  Klagevejledning

  Hvad skal jeg gøre hvis jeg gerne vil klage?

  Anvisning af pladser til dagpleje og daginstitution foregår i tæt dialog med borgeren, efter visiteringsregler, vedtaget i kommunalbestyrelsen.

  Hvis du er utilfreds med den plads du har fået tilbudt, skal du i første omgang kontakte Pladsanvisningen.

  Hvis du fortsat ønsker at indgive en klage, har Morsø Kommune vedtaget en klagevejledning.

  I klagevejledningen kan du se hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage over en bestemt plads, dialogen med Pladsanvisningen eller over en afgørelse om økonomisk fripladstilskud.

  Link til klagevejledning