Gå til hovedindhold

Daginstitutioner

Oversigt over dagtilbud i Morsø Kommune.

Indhold

  Skriv dit barn op til plads
  Søg om økonomisk friplads

  Daginstitutioner

  M.C. Holms Børnehus er en integreret institution. Vi har en vuggestue, der er normeret til 48 børn. Børnehaven er normeret til 150 børn.

  Børnene er fordelt på Havestien, Strandstien og Skovstien. Havestien rummer vuggestuen og de yngste børnehavebørn, mens de to ældste årgange i børnehaven er blandede på Strandstien og Skovstien. Vi er trods vores størrelse, en institution der prioriterer små børnegrupper, med tid og ro til at vægte de nære relationer.

  Det er vores mål at M.C. Holms Børnehus skal være et sted hvor tryghed, omsorg og nærvær er fundamentet i det pædagogiske arbejde. Vi ser det enkelte barn som en unik personlighed, noget særligt, og vi ønsker at barnet ser sig selv som unik og med evner der er noget værd for fællesskabet.

  Som personale prioriterer vi at atmosfæren skal være positiv, imødekommende og åben. M.C. Holms Børnehus skal være et trygt sted at komme. Hver enkelt familie og barn mødes med respekt, varme og forståelse. Vores institution prioriterer at hverdagen skal give mulighed for oplevelser, udviklende aktiviteter, gode legemuligheder og inkluderende læringsmiljøer – ude såvel som inde.

  Forældresamarbejdet skal være præget af åbenhed, tillid og dialog. Forældrene skal opleve at de kan komme til os med både ris og ros, ligesom vi også vil stå til rådighed hvis der skulle opstå ting i familien som har indvirkning på barnets hverdag. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, da dette sikre de bedste muligheder for at opnå god trivsel hos det enkelte barn.

  Se også:

  Kontakt

  MC Holms Børnehus

  Grønnegade 10A
  7900 Nykøbing M

  MCH.bh@morsoe.dk
  Telefon: 9970 6040

  Åbningstider:

  Mandag til torsdag kl. 06.00-16.30
  Fredag kl. 06.00-16.00

   

  Børnehaven Lundkjærvej er en selvejende daginstitution med plads til 50 børn.

  Vi er en lille hyggelig børnehave, hvor alle kender alle. Børnehaven er funktionsopdelt med værksteder, som børnene frit må benytte. Vi prioriterer højt, at børn og voksne oplever en glad, udfordrende og tryg hverdag, fyldt med livsglæde, optimisme, leg og fantasi.

  Børnehaven har madordning, hvor maden hver dag forarbejdes fra bunden. Der er fuld forplejning. Vi vægter sund, ernæringsrigtig mad med vægt på årstidens madkammer. MEN – måltidet er mere end mad! Der er meget læring, hygge, socialisering samt stor sammenhæng mellem selve børnehaven og vores gård, hvor der også dyrkes grønsager.

  Vi arbejder i løbet af dagen i aldersopdelte grupper med f.eks. gymnastik/rytmik, dramatik, musik og udeleg - noget der appellerer til barnets fantasi og skaberglæde. Vi lægger også vægt på børnenes spontane leg og kreativitet, som underbygges af de rammer, hvori børnehaven er placeret.

  Vi har en stor og spændende legeplads, samt nemt til skov, strand og by. Udelivet værdsættes højt, vi tænder bål, saver, bygger, klatrer og meget andet, 3 dage i ugen tager én gruppe til vores gård i Ørding. Her oplever børnene årets gang i naturen og med dyrene.

  Personalet er i konstant faglig udvikling. Alle medarbejdere har taget et uddannelsesforløb indenfor LP-modellen, samt en uddannelse i ICDP – som omhandler en relations og anerkendende tænkning . Begge dele med afsæt i det enkelte barn og dets mange ressourcer.

  Forudsætningen for et godt børnehaveliv bygger også på et godt forældresamarbejde med åbent hus, udflugter m.v. Her kan vi snakke om vores fælles børnehave og sammen finde ud af tingene.

  Se også:

  Kontakt

  Børnehaven Lundkjærvej

  Lundkjærvej 22
  7900 Nykøbing M

  mbni@morsoe.dk 
  Telefon: 9970 6647

  Åbningstider:

  Mandag til torsdag kl. 06.15-16.45
  Fredag kl. 06.15-16.00

  Øster Jølby Børnehus er en integreret institution. Vi har en småbørnsgruppe der er normeret til 20, og en børnehave normeret til 74 børn.

  Vores institution skal være et godt sted at være for børn, forældre og personale, en institution hvor vi sikrer det sammenhængende børneliv gennem gode overgange fra småbørnsgruppe til børnehave til tidlig SFO til skole. Vi skal arbejde ud fra en pædagogik, der tager sit afsæt i den anerkendende og ressourcefokuserende menneskesyn, og have fokus på sprogets skabende magt, og sikre en hverdag hvor forudsigelighed, genkendelighed er med til at sikre en struktur, der kan støtte op om det enkelte barn og families behov.

  Øster Jølby Børnehus skal være kendt for sin positive forældreinvolvering, hvor forældrene bliver aktiv deltagende i deres barns udvikling.

  Visioner for de 0 – 6 årige i forhold til natur:

  • naturoplevelser
  • viden omkring årstidernes cyklus
  • fordybelse
  • viden omkring naturen
  • udvikling af de gode relationer
  • motoriske udfoldelser/ sanse integration
  • turer ud af huset til skov og strand

  Visioner for de 0 – 6 årige i forhold til bevægelse:

  • indretning af motorikrum
  • gøre brug af massage
  • daglig motorik i gymnastiksal/hallerne
  • motorisk udfordrende legeplads
  • børnene skal have mulighed for at udfordre – og bruge kroppen inde som ude

  Visioner for de 0 – 6 årige i forhold til musik:

  • sprogstimulering
  • dannelse, det er en del af den danske kultur vi synger, danser, spiller musik og laver drama og teater til musik
  • kulturoplevelser

  Se også:

  Kontakt

  Øster Jølby Børnehus

  Poulsen Dalsvej 4
  7950 Erslev

  inga.roslev@morsoe.dk
  Telefon: 9970 6623

  Åbningstider:

  Mandag til torsdag kl. 06.00-17.00
  Fredag kl. 06.00-16.00

  Sydmors Børnehus er en integreret institution. Vi har en småbørnsgruppe der er normeret til 30 børn, og en børnehave normeret til 60 børn.

  Sydmors Børnehus er en integreret DGI certificeret bevægelsesinstitution Vi har en vuggestue, der er normeret til 30 børn og en børnehave normeret til 60 børn.

  Vi har en forholdsvis ny institution, der er taget i brug i 2013. Børnene er tilknyttet aldersopdelte grupper både i vuggestue og børnehave.

  Grupperne har navne efter dyr, som vi kan finde i Smedebjerge. I vuggestuen er der følgende grupper: Mariehøns, snegle og store snegle. Grupperne i børnehaven er: egern, hare, ræve. Alle grupper har fast tilknyttet personale.

  Når børnene starter i tidlig SFO, sender vi personale med fra børnehaven, som er med til skabe den røde tråd mellem børnehuset og skolen.

  Vi arbejder på at skabe en hverdag, hvor der er tryghed, forudsigelighed, ro og tid til omsorg, men også med plads til det spontane og udfordringer. Hver formiddag er der fast tid på grupperne. Morgen og sen eftermiddag leger børnehavebørn på tværs af alder. Legen vægtes højt, da det er en kilde til læring og til at finde legekammerater. Vi lægger vægt på at alle skal opleve børnehuset som et rart sted at være. Et sted hvor trivsel og udvikling er i højsæde. Vi prioriterer små børnegrupper, med tid og ro til at vægte de nære relationer, så alle bliver set og hørt.

  Vi har en engageret personalegruppe, der formår at skabe en god stemning. Det gør vi bl.a. ved at være synlige, legende voksne der giver nærvær, glæde og oplevelser til børnene, støtter dem i legen og i de gode venskaber. Vi har fokus på at have et godt fagligt fundament i personalegruppen. Vi arbejder bl.a. med LP modellen og ICDP, som har fokus på den gode relation. Sammen med forældrene har vi et fælles ansvar for barnets trivsel og udvikling. Derfor tillægger vi det stor betydning med at godt og åbent forældresamarbejde.

  Institutionen fremstår med store lyse lokaler, hvor vi har vægtet bevægelsen i de fleste rum. Desuden har vi mulighed for at benytte multisalen.

  Børnehuset ligger i gåafstand til skov og kunstgræsbane. Naturen og kulturen omkring os, anvender vi i det pædagogiske arbejde, så børnene herved får kendskab til deres nærmiljø. Vi har christianiacykler, så det er muligt at komme rundt i området.

  Vil du gerne vide mere om vores børnehus, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 99 70 62 38

  Se også:

  Kontakt

  Sydmors Børnehus

  Smedebjergevej 61
  7980 Vils

  gr@morsoe.dk
  Telefon: 9970 6238

  Åbningstider:

  Mandag til torsdag kl. 06.05-16.30
  Fredag kl. 06.05-16.00

  Børnehuset Majgården er en integreret daginstitution. Vi har en vuggestue der er normeret til 10 børn, og en børnehave normeret til 30 børn.

  Majgården er indrettet i en landejendom og beliggende centralt i landsbyen Frøslev på Midtmors. Vi har vores egen stald med høns, kaniner, marsvin, geder og kanariefugle.

  Majgården ønsker at være et hus i konstant udvikling, der i en ligeværdig og anerkendende dialog med forældrene er med til at understøtte det gode børneliv. Et hus med en varm og engageret atmosfære fyldt med unikke børn.

  Børnene er delt i fire grupper: Vuggestuebørnene hedder Myrerne og i børnehaven er vi aldersopdelt i grupperne Humlebierne, Græshopperne og Guldsmedene. Vi giver børnene mulighed for at være sammen på ”kryds og tværs”, samtidig med vi tager højde for, at vi alle har brug for tryghed og faste rammer i den lille gruppe med jævnaldrende for at kunne kaste os ud i noget nyt og ukendt.

  Den pædagogiske tilgang der understøtter vores værdigrundlag og arbejdet med at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse, er meget med fokus på udelivet og dyrene. Vi tror på at omgangen med dyr og forståelsen for naturen, giver børnene en læring og bevidsthed om mange aspekter af den verden vi lever i.

  Du er altid velkommen til at kontakte os for et besøg.

  Se mere via vores hjemmmeside: www.børnehusetmajgården.dk 

  Se også:

  Kontakt

  Børnehuset Majgården

  Elsøvej 233, Frøslev
  7900 Nykøbing M

  bettina.lund@morsoe.dk
  Telefon: 9970 6637

  Åbningstider:

  Mandag kl. 06.15-16.30
  Tirsdag-onsdag kl. 06.15-16.45
  Torsdag kl. 06.15-16.30
  Fredag kl. 06.15-16.15

  Pædagogisk tilsyn