Gå til hovedindhold

Foreningsliv og foreningsportal

Foreningsportalen giver et overblik over de mange forskellige foreninger på Mors.

09. feb. 2022

Indhold

  Link til Foreningsportalen

  Der er på Mors et rigt fritids- og foreningsliv. Det udfolder sig i klubber, forening, aftenskoler. Foreningsportalen giver et overblik over de mange forskellige foreninger på Mors.

  Du kan som forening her på siden finde foreningsportalenforeningsregisteret, ansøgningsskemaer, retningslinjer om tilskudsmuligheder m.v. og andre tilbud til foreninger.

  Foreninger, der er godkendt som en folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget, har mulighed for at søge tilskud fra Morsø Kommune.

  Hvis du ønske at søge godkendelse af jeres forening skal du kontakte Fritid.

  Foreninger på Mors - oversigt

  Foreningsportalen har et foreningsregisteret, som opdateres løbende. I foreningsregisteret kan der søges på foreninger eller aktiviteter. Dette kan gøres uden login.

  Foreningsportalen

  I Morsø Kommunes Foreningsportal - KMD Booking kan du:

  • via foreningsregisteret søge på foreninger og aktiviteter. Dette kan gøres uden login.
  • via søg/book booke lokale og hal som enkelt og gentagne booking.
  • via sæson ansøge om sæsonbookinger med faste træningstider til jeres forening.
  • via forening vedligeholde foreningsoplysninger, indsende regnskab, indsende referat fra generalforsamling, erklæring om indhentelse af børneattester mm.
  • søge om tilskud til jeres forening (denne del vil blive udbygget i efteråret).

  Ansøgningsskemaer

  Ansøgningsskemaerne er til foreninger, der søger om godkendelse som tilskudsberettigede eller allerede er godkendt.

  Skemaet skal underskrives og sendes til Fritidsafdelingen.

  Se betingelserne for godkendelse og reglerne for tilskud i de fritidspolitiske retningslinjer ude til højre.

  Ansøgningsskemaer

  Morsø Kommune giver tilskud til aftenskoler, der lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

  Ansøgningsskemaerne skal sendes til Fritidsafdelingen.

  Ansøgningsskemaer

  Nyhedsbreve fra Fritid

  Offentliggørelse

  Med virkning fra 1. januar 2017 vedtog folketinget en stramning af folkeoplysningsloven.

  Formålet med ændringen er at sikre at kommunen ikke yder tilskud eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

  I Morsø Kommune er der besluttet følgende i forhold til anvisning af lokaler, tilskud og tilsyn hermed (link).

  For folkeoplysende foreninger skal kommunen offentliggøre nedenstående:

  Foreningsregnskab

  Regnskaberne kan ses i foreningsportalen via dette link.

  Foreninger der modtager tilskud

  Liste over foreninger 2023

  Foreninger der er anvist lokale

  Bookede tider i haller og på skoler fremgår af foreningsportalen.

  Liste over foreninger der er anvist kommunalt lokale

  Oversigt med bookede tider i lokaler og haller

  Foreninger der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokale

  Liste over foreninger 2023

  Udvalg

  Det er Folkeoplysningsudvalget i den enkelte kommune som afgør om en forening lever op til de krav som folkeoplysningsloven kræver for at blive godkendt som en forening under folkeoplysningsloven, således foreningen kan modtage tilskud efter loven. Det er også Folkeoplysningsudvalget som sætter retningslinjerne for fordelingen af tilskuddet.

  Morsø kommunes Folkeoplysningsudvalg består af 7 medlemmer. Hvoraf der er 2 valgt fra kommunalbestyrelsen.

  Folkeoplysningsloven

  Vedtægter

  Forretningsorden

  Mødeplan

  Puljer og tilskud

  De folkeoplysende foreninger kan søge udviklingspuljen, materialepuljen og talentudviklingspuljen. Desuden er der mulighed for at søge aktivitetstilskud, kursustilskud, lokaletilskud og tilskud til aktiviteter i skoleferien.
  Se mere i Foreningshåndbogen.

  Ligeledes er der en udviklingspuljen for voksenundervisning. Se mere i Foreningshåndbogen.