Gå til hovedindhold

Udviklingspulje

Få medfiniansering til udviklingsprojekter og events indenfor turisme og bosætning.

Indhold

  Hvem kan søge?

  Udviklingspuljen kan søges af:

  • Foreninger
  • Selvejende institutioner
  • Morsø Kommune

  Der søges om et tilskud, som er medfinansiering til udviklingsprojekter og events.
  Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til aktiviteter, som allerede er afholdt.

  Vurdering af projekter

  Formålet med udviklingspuljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter og events
  som bidrager til:

  • Branding af Mors
  • Bosætning på Mors
  • Branding af Nykøbing som Skaldyrshovedstad
  • Den gode historie
  • Større turismeomsætning

  Samtidig lægger udvalget vægt på, at udviklingsprojekter og events:

  • Repræsenterer nyudvikling
  • Er særligt enestående for Mors
  • Afholdes på Mors, og kun i særlige tilfælde uden for Mors, hvis der er brandingværdi
  • Involverer flere samarbejdsparter
  • Er et tilbagevendende event
  • Er økonomisk bæredygtigt dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra puljen og Morsø Kommune

  Ansøgninger vurderes ud fra ovenstående. Det er ikke nødvendigt, at alle kriterier er opfyldt.
  Det vil altid være er en individuel vurdering af ansøgningerne, om der skal gives støtte og i
  givet fald, hvilket beløb der støttes med.
  Udvalget har fokus på, at der kan fremvises et budget, der kan gøre projektet selvbærende på
  sigt.

  Udviklingspuljen søges ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema

  Se også:

  Vejledning og Kriterier for Udviklingspuljen

  Ansøgningsskema Udviklingspuljen (Word)

  Ansøgningsskema Udviklingspuljen (pdf)