Gå til hovedindhold

Regler og gebyrer for erhvervsaffald

Kommunen har udarbejdet et regulativ for erhvervsaffald, hvor der er fastsat regler for håndtering af affald fra virksomheder.

Indhold

  Erhvervsaffald omhandler affald fra alle virksomheder, herunder institutioner, handel og kontor, detail- og produktionsvirksomheder samt bygge- og anlægssektoren.

  De væsentligste regler i regulativer:

  • Pligten til at sortere sit affald
  • Hvem må transportere affald?
  • Hvem må modtage affald?
  • Sådan bliver man godkendt som modtager af affald

  Det er et krav, at virksomheder skal sortere affald til genanvendelse, forbrænding, deponi og særlig behandling (f.eks. farligt affald).

  Det er muligt at tilmelde virksomheden i løbet af året. Dog er mindste gebyr svarende til 1 års gebyr, og der er ikke mulighed for at få refusion ved lukning eller fraflytning. Ønsker du at melde dig ud af ordningen, skal det ske senest pr. 15. december med virkning fra 1. januar det efterfølgende år.

  Opkrævningen sker på baggrund af oplysninger fra CVR-registreret og Skat. Er din virksomhed kategoriseret i den forkerte CVR-branche, skal du kontakt Erhvervsstyrelsen. Angivelse af antal ansatte i CVR er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og ATP. Oplysningerne opdateres hvert kvartal, men der kan forekomme forskydninger på et halvt år. Er oplysningen om antal ansatte i din virksomhed ikke korrekt, skal du kontakte ATP. Morsø Kommune kan ikke foretage ændringer i virksomhedens CVR-oplysninger eller oplysninger om antal ansatte.

  Det er muligt at søge om fritagelse fra gebyret, men der skal foreligge meget specielle forhold, før en fritagelse kan blive imødekommet.