Gå til hovedindhold

Dine pligter som affaldsproducent

Affaldet fra din virksomhed skal sorteres!

Indhold

  Alle virksomheder - uanset branche - har pligt til at kildesortere affaldet, så det kan genanvendes. Du skal kunne dokumentere at affaldet reelt bliver genanvendt.

  Affaldsfraktioner - 10 forskellige ikoner

  Hvad er genanvendeligt affald?

  Tag altid udgangspunkt i at langt det meste affald kan genanvendes, og derfor skal sorteres. For at strømline affaldet i Danmark skal virksomheder, institutioner og private husholdninger sortere deres affald på samme måde. Det betyder i praksis, at alle virksomheder som minimum skal sortere i de samme 10 affaldsfraktioner som derhjemme.

  Hvad er restaffald?

  Restaffald er det affald, der er tilbage, når alt det genanvendelige og ikke-genanvendelige farlige affald er sorteret fra. Målet på landsplan er at nedbringe mængden af restaffald markant.

  Sådan kommer du af med dit affald:

  • Du kan vælge at lade en godkendt indsamler afhente alt dit affald—eller udvalgte typer affald.
  • Du kan vælge selv at aflevere udvalgte typer affald på genbrugspladsen mod betaling.
  • Du kan fra april 2023 vælge at benytte den kommunale ordning til indsamling af det husholdningslignende affald fra din virksomhed