Gå til hovedindhold

Erhvervsaffald på genbrugspladserne

Ønsker du at benytte kommunens genbrugspladser til aflevering af erhvervsaffald, skal din virksomhed være tilmeldt erhvervsordningen.

Indhold

  Tilmelding til erhvervsordning

  Du kan tilmelde din virksomhed i selvbetjeningsløsningen her på siden eller ved at kontakte personalet på genbrugspladsen. Ved tilmelding får du et adgangskort til pladsen. Det er muligt at få tildelt flere adgangskort, hvis flere medarbejdere skal kunne benytte genbrugspladsen. Du modtager adgangskortene efter tilmelding, sammen med regningen.

  Det er et krav, at virksomheder skal sortere affald til genanvendelse, forbrænding, deponi og særlig behandling.

  Din virksomhed må aflevere de fleste typer sorteret affald på genbrugspladserne, dog ikke dagrenovation. Du må transportere affald ind på genbrugspladsen i biler op til 3.500 kg totalvægt, eksklusiv eventuelt påhængskøretøj. Du skal selv aflæsse og sortere affaldet i containerne efter skiltning og pladspersonalets anvisning. Aflæsning må kun foretages med håndkraft.

  Emballeret affald må kun medbringes til genbrugspladserne i klare sække eller anden gennemsigtig emballage. Sorte sække eller anden uigennemsigtig emballage bliver afvist af pladspersonalet.

  Når du er tilmeldt erhvervsordningen er det også muligt at aflevere El-skrot (WEE affald) på genbrugspladserne. Er du ikke tilmeldt ordningen kan El-skrot afleveres til andre godkendte modtageanlæg.

  Virksomheder har pligt til at aflevere farligt affald gennem den kommunale indsamlingsordning, som varetages af I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors. Ved I/S Modtagerstation kan du bestille afhentning af farligt affald eller få oplysninger om priser og emballager.

  Når dit firma er tilmeldt erhvervsordningen, er det også muligt at benytte genbrugspladserne. Her må du aflevere op til 200 kg farligt affald om året. Farligt affald skal helst afleveres i original emballage, og den enkelte enhed må ikke overstige 25 kg.

  Når du afleverer farligt affald på genbrugspladsen, er det vigtigt at du får en kvittering. På den måde kan du dokumentere, at du har afleveret dit farlige affald korrekt.

  Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. Farligt affald omfatter blandt andet oliefiltre, bremse- og koblingsdele, spraydåser, lysstofrør, medicinrester, malingsrester, akkumulatorer, batterier, spildolie, køler- og bremsevæske, bremsevaskervand, rensevæske, sprøjtemidler og asbest/eternitplader