Gå til hovedindhold

Farligt affald fra erhverv

Virksomheder har pligt til at aflevere farligt affald gennem den kommunale indsamlingsordning.

Indhold

    Ordningen varetages af I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

    Ved I/S Modtagerstation kan du bestille afhentning af farligt affald eller få oplysninger om priser og emballager.

    Hvis din virksomhed er tilmeldt erhvervsordningen, er det også muligt at benytte genbrugspladserne. Her må du aflevere op til 200 kg farligt affald om året. Farligt affald skal helst afleveres i original emballage, og den enkelte enhed må ikke overstige 25 liter.

    Virksomheder, der frembringer farligt affald, har pligt til at føre register med mængden og arten af det farlige affald. Derfor er det vigtigt at få en kvittering for aflevering af det farlige affald. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

    Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. Farligt affald omfatter blandt andet oliefiltre, bremse- og koblingsdele, spraydåser, lysstofrør, medicinrester, malingsrester, akkumulatorer, batterier, spildolie, køler- og bremsevæske, bremsevaskervand, rensevæske og sprøjtemidler.