Gå til hovedindhold

Få den miljømæssigt bedste løsning til din virksomhed

Få løsninger, der ligger så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt!

Indhold

  Den miljømæssige bedste løsning får du som udgangspunkt, når du vælger en indsamler eller affaldsbehandler, som vil håndtere dit affald på de øverste trin i affaldshierarkiet. Alle indsamlervirksomheder og genanvendelsesanlæg i affaldsregistret må overtage ansvaret for dit affald, men du kan spørge dem, på hvilket trin i affaldshierarkiet de behandler affaldet og vælge den bedste løsning.

  Sådan kommer du af med dit affald:

  • Du kan vælge at lade en godkendt indsamler afhente alt dit affald—eller udvalgte typer affald.
  • Du kan vælge selv at aflevere udvalgte typer affald på genbrugspladsen mod betaling.
  • Du kan fra april 2023 vælge at benytte den kommunale ordning til indsamling af det husholdningslignende affald fra din virksomhed

  Godkendt privat indsamler
  Der findes mange forskellige affaldsindsamlere i Danmark. Nogle har specialiseret sig i at
  indsamle bestemte typer affald, andre tilbyder at hente mange affaldstyper. Undersøg markedet,
  så du får den affaldsindsamler, der passer bedst til din virksomhed.

  • Din virksomhed skal benytte en godkendt affaldsindsamler.
  • Sørg for at indgå en skriftlig kontrakt med din affaldsindsamler, hvoraf det fremgår, hvor
   affaldet bliver sendt hen til genanvendelse.
  • Sørg for at få kvitteringer for det afleverede affald. Det skal fremgå af kvitteringerne, hvilke
   affaldsfraktioner, der er afleveret, hvor affaldet er afleveret - og i hvor store mængder.

  Du kan finde en liste over alle godkendte affaldsindsamlere i Affaldsregistret på energistyrelsens
  hjemmeside Energistyrelsen - Affaldsregister (ens.dk)


  Brug af genbrugspladsen
  Kommunen tilbyder ordningen ”Erhverv på genbrugspladsen”. Du skal være tilmeldt, hvis du
  ønsker at benytte genbrugspladsen til affald fra din virksomhed.
  Du kan tilmelde dig ordningen på Morsø Kommunes hjemmeside eller på genbrugspladsens
  kontor første gang du afleverer affald. På hjemmesiden kan du læse mere om ordningen,
  åbningstider og se priserne www.mors.dk, Du modtager et adgangskort, som du skal vise, hver
  gang du benytter genbrugspladsen.


  Nykøbing Genbrugsplads
  Nørrebro 196
  7900 Nykøbing Mors
  Tlf. 99 70 67 05


  Brug af den kommunale ordning
  Fra april 2023 kan Morsø Kommune tilbyde indsamling af det husholdningslignende affald fra
  virksomheder - sorteret i de samme fraktioner som hjemme i husholdningen. Kontakt Søren
  Blaabjerg efter 1. april 2023 på tlf. 9970 7079 eller på sb@morsoe.dk for at tilmelde din
  virksomhed den kommunale ordning for indsamling af det husholdningslignende erhvervsaffald.